Disse får støtte høsten 2019

Disse får støtte høsten 2019

Disse får støtte høsten 2019 Disse nådde opp i høstens utdelingav midler fra NTNU Discovery. . HOVEDPROSJEKT:SiQua: 1 000 000 Cimon Medical: 1 000 000stud Ragnarock:   830 000 Chatroom Safety: 1 000 000 RAS Robotics:   497 000 Dynamic Drillstring models for real-time...

Disse får støtte høsten 2019

Disse nådde opp i høstens utdeling av midler fra NTNU Discovery. Hovedprosjekt: Robtotvasking av fiske: 1 000 000 SiQua: 1 000 000 Cimon Medical: 1 000 000stud Ragnarock:   830 000 Chatroom Safety: 1 000 000 RAS Robotics:   497 000 Dynamic Drillstring models for...