Vel bevart

Vel bevart

Vel bevart Tekst og foto: infinitiv.no Munchs malerier. Stavkirker. Grunnlovsdokumentet. Åkerspennen. Osebergskipet. Vi har mye å ta vare på i dette landet. Teknologiselskapet Bevart med utspring fra NTNUs Entreprenørskole vil sikre vår store kulturarv med små...

Disse får støtte høsten 2019

Disse nådde opp i høstens utdeling av midler fra NTNU Discovery. Hovedprosjekt: Robtotvasking av fiske: 1 000 000 SiQua: 1 000 000 Cimon Medical: 1 000 000stud Ragnarock:   830 000 Chatroom Safety: 1 000 000 RAS Robotics:   497 000 Dynamic Drillstring models for...