Slik søker du som student

Studenter ved NTNU kan søke støtte enten til forprosjekt (inntil 75.000 kroner) eller hovedprosjekt (inntil 300.000 kroner). 

Forprosjekt: Kom i gang

De aller fleste søker først forprosjekt. Et forprosjekt gir mulighet til å verifisere, undersøke eller lage prototype for å minimere teknisk og kommersiell risiko senere. Forprosjektet har en tidsramme på maksimalt 6 måneder, og etableres som et internt prosjekt på instituttet. 

Prosjektet må ha en prosjektansvarlig som er ansatt ved instituttet du studerer ved og er administrativ ansvarlig for prosjektet. Du som student er prosjektleder og ansvarlig for implementering og rapportering.

Søknadsfrist:
Støtte til forprosjekt utdeles hver måned og søknaden behandles måneden etter at den er mottatt. 

Tenk på dette før du søker forprosjekt

Krav til søknaden
 • Søkeren/e må være aktive gradsstudenter på NTNU via studieprogram tilknyttet et institutt ved NTNU.
 • For studenter med studiested i Trondheim, må prosjektet ha mottatt finansiering fra Aneobidraget gjennom SPARK*. Dette gjelder ikke studenter i Ålesund og Gjøvik.
 • Forprosjektet må være startet og avsluttet før selskapsetablering og kan ikke være knyttet til eksisterende bedrift.
Vurderingskriterier

Alle søkere som tilfredsstiller de formelle kravene, blir invitert til å presentere prosjektet foran en jury med ansatte fra NTNU og Helse Midt-Norge. 

Søknadene blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Innovasjonsgrad – i hvilken grad er dette et nytt produkt?
 • Markedspotensial
 • Teamsammensetning og kompetanse
 • Prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
 • Bidrag til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. 
Hva finansieres av NTNU Discovery
 • Konsulenttjenester: Kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra underleverandører eller andre utviklingstjenester, inkludert eksterne FoU- og konsulenttjenester
 • Materialer og utstyr: Kostnader knyttet til innkjøp av materialer og utstyr til produksjon av prototyper, nødvendig utstyr for laboratorietester e.l.
 • Leiekostnader: Kostnader knyttet til leie av laboratorium, kontor eller tilsvarende arealer.
 • Andre kostnader: Alle kostnader som ikke passer inn under overnevnte kategorier skal spesifiseres og må være direkte knyttet til prosjektets kommersialiseringsmål for å dekkes av NTNU Discovery.
Hva finansieres IKKE av NTNU Discovery
 • Lønn til studenter i prosjektperioden.
 • Grunnforskning, utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, utviklingskostnader for bedrifter.
 • Patenteringskostnader.
 • Utvikling av markedsmateriell, nettside, logo og profileringsprodukter.

Hovedprosjekt: Veien videre

For å stimulere til ytterligere innovasjon og utvikling av prosjekter, kan du søke om støtte til hovedprosjekt med inntil kr 300.000.

Søknadsfrist:
Hovedprosjekt deles normalt ut en til to ganger i året.
Første søknadsfrist i 2024 er 15. mars.

Tenk på dette før du søker hovedprosjekt

Krav til søknaden
 • Søkeren/e må være aktive gradsstudenter på NTNU via studieprogram tilknyttet et institutt ved NTNU.
 • For studenter med studiested i Trondheim, må prosjektet ha mottatt finansiering fra Aneobidraget gjennom SPARK*. Gjelder ikke studenter i Ålesund og Gjøvik.
 • Hovedprosjektet må startes og avsluttet før selskapsetablering og kan ikke være knyttet til eksisterende bedrift.
Vurderingskriterier

Alle søkere som tilfredsstiller de formelle kravene, blir invitert til å presentere prosjektet foran en jury med ansatte fra NTNU og Helse Midt-Norge.

Søknadene blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Innovasjonsgrad – i hvilken grad er dette et nytt produkt?
 • Markedspotensial
 • Teamsammensetning og kompetanse
 • Prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
 • Bidrag til måloppnåelse av FNs bærekraftsmål
Hva finansieres av NTNU Discovery
 • Konsulenttjenester: Kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra underleverandører eller andre utviklingstjenester, inkludert eksterne FoU- og konsulenttjenester
 • Materialer og utstyr: Kostnader knyttet til innkjøp av materialer og utstyr til produksjon av prototyper, nødvendig utstyr for laboratorietester e.l.
 • Leiekostnader: Kostnader knyttet til leie av laboratorium, kontor eller tilsvarende arealer.
 • Andre kostnader: Alle kostnader som ikke passer inn under overnevnte kategorier skal spesifiseres og må være direkte knyttet til prosjektets kommersialiseringsmål for å dekkes av NTNU Discovery.
Hva finansieres IKKE av NTNU Discovery
 • Lønn til studenter i prosjektperioden
 • Grunnforskning, utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, utviklingskostnader for bedrifter
 • Patentskostnader
 • Utvikling av markedsmateriell, nettside, logo og profileringsprodukter

NTNU Discovery:
Fra idé til produkt

NTNU Discovery er med hele veien fra du har en idé til du er klar til å tjene penger på den. 

Forprosjekt: En sped begynnelse

1. Det starter med en idé

Har du en idé du ikke klarer å gi slipp på? NTNU Discovery gir støtte tidlig i utviklingsfasen slik at du kan sjekke om idéen din er flygedyktig. 

2. Skriv en god søknad til forprosjekt

Tilfredsstiller du de formelle kravene, skriv en god søknad hvor du presenterer idéen din og forteller oss hvorfor den bør ut på markedet. 

3. Presenter prosjektet for juryen

En intern jury med ansatte fra NTNU og Helse Midt-Norge vil vurdere prosjektet etter disse kriteriene.

4. Ja! Du får støtte til å videreutvikle idéen

Overbeviser du juryen, får du støtte til å videreutvikle idéen.

5. Sjekk om dette er noe å gå videre med

I prosjektperioden kan du lage en prototype, teste ut markedet og videreutvikle idéen for å sjekke om den kan bli til et kommersielt produkt som markedet trenger. 

6. Rapporter og avslutt forprosjektet

Når prosjektperioden er over, send inn en sluttrapport til NTNU Discovery. Herfra er det flere veier: Legge hele prosjektet på is, arbeide med videreutvikling i vårt hovedprosjekt eller stifte bedrift og arbeide videre på egen hånd. 

Velger du å arbeide videre med idéen, kan du få ytterligere støtte ved å søke på hovedprosjekt. 

Hovedprosjekt: Veien videre

1. Skriv en god søknad til hovedprosjekt

Tilfredsstiller du de formelle kravene, skriv en god søknad hvor du presenterer idéen din og forteller oss hvorfor den bør nå ut til markedet. Du bør ha gjennomgått et forprosjekt før du søker om hovedprosjekt.

2. Presenter prosjektet for jury

En jury bestående av både eksterne og interne deltakere vil vurdere prosjektet.

3. Ja! Du får støtte til å videreutvikle idéen

Overbeviser du juryen, får du støtte til å videreutvikle idéen. 

4. Sjekk om dette er noe å gå videre med

I prosjektperioden kan du lage prototype, teste ut markedet eller videreutvikle idéen for å sjekke om den kan bli til et kommersielt produkt som markedet trenger. 

5. Rapportér og avslutt hovedprosjekt

Når prosjektperioden er over, send inn en sluttrapport til NTNU Discovery.

6. Du erobrer verden!

Omtrent halvparten av de som søker forprosjekt og/eller hovedprosjekt, ender opp med å etablere en bedrift. Flere av idéene som har fått støtte fra NTNU Discovery har blitt til vellykkede produkter – les mer om noen av prosjektene vi har støttet. 

NTNU Discovery: Fra idé til produkt

NTNU Discovery er med hele veien fra du har en idé til du er klar til å tjene penger på den. 

Forprosjekt: En sped begynnelse

1.  Det starter med en god idé!

Har du en idé du ikke klarer å gi slipp på? NTNU Discovery gir støtte tidlig i utviklingsfasen slik at du kan sjekke ut om idéen din er flygedyktig. 

2. Skriv en god søknad til forprosjekt

Tilfredsstiller du de formelle kravene, skriv en god søknad hvor du presenterer idéen din og forteller oss hvorfor den bør nå ut til markedet. 

3. Presenter prosjektet for juryen

En intern jury med ansatte fra NTNU og Helse Midt-Norge vil vurdere prosjektet etter disse kriteriene.

4. Ja! Du får støtte til å videreutvikle idéen

Overbeviser du juryen, får du støtte til å videreutvikle idéen. 

5. Sjekk om dette er noe å gå videre med

I prosjektperioden kan du lage en prototype, teste ut markedet og videreutvikle idéen for å sjekke om den kan bli til et kommersielt produkt som markedet trenger. 

6. Rapportér og avslutt forprosjekt.

Når prosjektperioden er over, send inn en sluttrapport til NTNU Discovery. Herfra er det flere veier: Legge hele prosjektet på is, arbeide med videreutvikling i vårt hovedprosjekt eller stifte bedrift og arbeide videre på egen hånd. 

Velger du å arbeidere videre med idéen, kan du få ytterligere støtte ved å søke på hovedprosjekt. 

Hovedprosjekt:
Veien videre

1. Skriv en god søknad til hovedprosjekt

Tilfredsstiller du de formelle kravene, skriv en god søknad hvor du presenterer idéen din og forteller oss hvorfor produktet bør nå ut til markedet. Du bør ha gjennomgått et forprosjekt før du kan søke om hovedprosjekt.

2. Presenter prosjektet for jury

En jury bestående av både eksterne og interne deltakere vil vurdere prosjektet.

3. Ja! Du får støtte til å videreutvikle idéen

Overbeviser du juryen, får du støtte til å videreutvikle idéen. 

4. Sjekk om dette er noe å gå videre med

I prosjektperioden kan du lage en prototype, teste ut markedet og videreutvikle idéen for å sjekke om den kan bli til et kommersielt produkt som markedet trenger.

5. Send inn sluttrapport og hovedprosjektet avsluttes.

Når prosjektperioden er over, send inn en sluttrapport til NTNU Discovery.

6. Du erobrer verden!

Omtrent halvparten av de som søker forprosjekt og/eller hovedprosjekt, ender opp med å etablere en bedrift. Flere av idéene som har fått støtte fra NTNU Discovery har blitt til vellykkede produkter – les mer om noen av prosjektene vi har støttet. 

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre