Hva er

NTNU Discovery?

NTNU Discovery støtter gode prosjektideer som bygger på konkrete forskningsresultater fra ansatte ved NTNU/Helse Midt-Norge.

Vi gir økonomisk støtte i en fase der få andre er villig til å satse penger. Derfor er vårt bidrag viktig, slik at du som idéskaper kan få mulighet til å teste ut, bekrefte og kvalitetssikre prosjektideen, og som gjør at du kan komme deg videre.

Støtteordningen vil trolig også hjelpe til med å øke kvaliteten på ideen din og gi den et godt puff fremover på utviklingsveien mot et produkt og/eller en bedrift.

Vi vet også at har du fått støtte fra NTNU Discovery så er sjansen stor for at andre også blar opp penger til deg.

NTNU Discovery delte ut penger for første gang i 2011 og ble til takket være en regional dugnad mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Sparebank 1 SMN og NTNU.

I 2021 er NTNU Discovery finansiert i fellesskap av NTNU og Helse Midt-Norge.

 

NTNU Discovery er et viktig virkemiddel for hjelpe idéer fra NTNU og Helse Midt-Norge mot kommersialisering, jeg ser det som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag for å omsette vår kunnskap i et bedre samfunn og arbeidsplasser

Håvard Wibe, Seniorrådgiver rektors stab, NTNU

b

GODE FORTELLINGER

Her kan du laste ned årsrapportene som er laget de siste årene:

Årsrapporter

Helseinnovasjoner

I 2018 laget vi en brosjyre som forteller historien om helseprosjekter som er støttet av NTNU Discovery:

IMPELLO RAPPORTEN

Impello Management AS har utarbeidet en rapport som omhandler perioden 2011 – 2015. Trykk på linken for å laste ned.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Brosjyrer og årsrapporter:

Årsrapporter

Personvernerklæring