Hva er NTNU Discovery?

NTNU Discovery er en finansiell støtteordning til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av gode og kommersielt levedyktige forretningsidéer fra ansatte og studenter ved NTNU og Helse Midt-Norge. 

Vi gir økonomisk støtte i en fase der få andre er villig til å satse penger. Derfor er vårt bidrag viktig, slik at du som idéskaper kan få mulighet til å teste ut, bekrefte og kvalitetssikre prosjektidéen din.

Støtteordningen vil trolig også hjelpe til med å øke kvaliteten på idéen din og gi den et godt puff fremover på den lange utviklingsveien mot et produkt og/eller en bedrift.

Vi vet også at har du fått støtte fra NTNU Discovery, så er sjansen stor for at andre også blar opp penger til deg. 

NTNU Discovery delte ut penger for første gang i 2011 og ble til takket være en regional dugnad mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Sparebank 1 SMN og NTNU.

Siden den gangen har vi delt ut 125 millioner kroner til 400 prosjekter. Omtrent halvparten av disse vokser opp til å bli bedrifter. Vi har vært starthjelper for blant annet undervisningsappen Kahoot, det motstandsdyktige slitasjebelegget til Seram Coating og selskapet Crayonano, som blant de første i verden til å utvikle og patentere en metode for å produsere elektroniske halvledere på supermaterialet grafén.

NTNU Discovery er i dag finansiert i fellesskap av NTNU, Helse Midt-Norge og Sparebank 1 SMN.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre