Andre finansieringskilder

Aneo-bidraget
Skal du som student søke forprosjekt hos NTNU Discovery, må du ha søkt og fått tildelt Aneo-bidraget først. Du kan få tildelt inntil 25.000 kroner fra Aneo. Du melder idéen din inn på sparkntnu.no og får tildelt en veileder. Veilederen vil hjelpe deg med å søke Aneo-bidraget. Veiledningstjenesten hos Spark* er også tilgjengelig digitalt for studenter ved NTNU i Ålesund og på Gjøvik. Mer info om programmet samt tilhørende søknadsfrister finnes på sparkntnu.no

Sterling Road
Er du student eller har vært student (alumni) på NTNU kan du søke om tilskudd fra Sterling Road. Du kan få 10.000 kroner i tilskudd, samt tilbud om coaching for å utvikle prosjektet ditt. Forutsetning er at du har et programvare-prosjekt du ønsker å jobbe videre med. Det er ingen bindinger med tilskuddet og heller ingen forutsetning for å ha fått dette før du søker NTNU Discovery. Søknad kan leveres digitalt på Sterling Road.

Norges forskningsråd (NFR)
Jobber du med et forskningsprosjekt med kommersialiseringsmuligheter kan du søke om støtte fra NFR. Vi anbefaler at du tar kontakt med NTNU TTO som gjennom tjenestekjøpsavtalene mellom HMN/NTNU vil hjelpe deg med søknaden. NTNU Discovery ønsker at flest mulig av ansatte ved HMN og NTNU som har fått støtte fra oss søker NFR om videreføring av prosjektet. Mulig støttebeløp fra NFR er inntil 500.000 kroner for kvalifiseringsprosjekt og inntil 5 millioner kroner for verifikasjonsprosjekt.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre