Disse nådde opp i høstens utdeling
av midler fra NTNU Discovery.

Hovedprosjekt:
Robtotvasking av fiske: 1 000 000
SiQua: 1 000 000
Cimon Medical: 1 000 000stud
Ragnarock:   830 000
Chatroom Safety: 1 000 000
RAS Robotics:   497 000
Dynamic Drillstring models for real-time
application in oil-well drilling: 1 000 000
InstaPatch: 1 000 000
Condilight: 1 000 000
SentiPack: 1 000 000

Forprosjekt:
stud Ragnarock: 70 000
TTO LeakReg: 150 000
TTO GraphChan: 200 000
Stud FitFish: 30 000
Stud SeaSort: 30 000
Stud ArtiFish: 30 000
Stud CompaxSolution: 95 000
Dynamic Drill string Modell: 200 000
BakerMesh: 200 000
AlgeaPro: 200 000
stud Easy intervals: 35 000
stud Båtvakten: 25 000
The Digital wheelchair: 200 000
CASPHER: 200 000
Produksjon av Titan: 200 000
stud Autonom undervannsdrone for kontinuerlig
renhold av landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.: 75 000
stud Autonomt system for subsea overvåking: 75 000
VisiBeam: 200 000
flyttet til 2020:
Moisture uptake: 200 000
Vevskutter 2.0: 200 000
Cyber Risk Assesor: 200 000

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre