Disse nådde opp i høstens utdeling
av midler fra NTNU Discovery.

Hovedprosjekt:
Robtotvasking av fiske: 1 000 000
SiQua: 1 000 000
Cimon Medical: 1 000 000stud
Ragnarock:   830 000
Chatroom Safety: 1 000 000
RAS Robotics:   497 000
Dynamic Drillstring models for real-time
application in oil-well drilling: 1 000 000
InstaPatch: 1 000 000
Condilight: 1 000 000
SentiPack: 1 000 000

Forprosjekt:
stud Ragnarock: 70 000
TTO LeakReg: 150 000
TTO GraphChan: 200 000
Stud FitFish: 30 000
Stud SeaSort: 30 000
Stud ArtiFish: 30 000
Stud CompaxSolution: 95 000
Dynamic Drill string Modell: 200 000
BakerMesh: 200 000
AlgeaPro: 200 000
stud Easy intervals: 35 000
stud Båtvakten: 25 000
The Digital wheelchair: 200 000
CASPHER: 200 000
Produksjon av Titan: 200 000
stud Autonom undervannsdrone for kontinuerlig
renhold av landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.: 75 000
stud Autonomt system for subsea overvåking: 75 000
VisiBeam: 200 000
flyttet til 2020:
Moisture uptake: 200 000
Vevskutter 2.0: 200 000
Cyber Risk Assesor: 200 000

 

Kontakt:
Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel , rom 009

 

Personvernerklæring

FORPROSJEKT
For å stimulere til økt nyskapingsaktivitet vil NTNU Discovery som tidligere tildele forprosjekter på inntil 200.000 kroner for ansatte og 75.000 kroner  for studenter og med løpende søknadsfrist, behandling og tildeling i 2021.  Mer informasjon om dette finnes på www.ntnudiscovery.no

TOPPFINANSIERING – MILEPÆL

Forskningsrådet har gitt NTNU tilbakemelding om at de ønsker flere søknader til Milepælsprosjekter, som er et av NFRs viktigste tidligfase kommersialiseringsvirkemidler:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/milepalsprosjekt--kommersialisering-fra-offentlig-finansiert-forskning/.

For å stimulere flere fagmiljø til å søke Forskningsrådets virkemiddel «Milepælsprosjekt i tidlig fase prosjektutvikling» vil NTNU Discovery, som et alternativ til Hovedprosjekt for 2021 tilby toppfinansiering til prosjekter som oppnår finansiering av Milepælsprosjekt Forskningsrådet

 Milepælsprosjekter i NFR har prosjektramme 200-500.000,- NOK per prosjekt og NTNU Discovery vil tildele 250.000 kr til prosjekter som oppnår finansiering av Milepælsprosjekt fra Forskningsrådet.

Midlene skal brukes for å sikre kontinuitet i prosjektutviklingen og som mellomfinansiering før videre prosjektfinansiering (for eksempel verifiseringsprosjekt i Forskningsrådet) oppnås.

Begge ordningene behandles løpende innenfor en totalramme på 8.000.000 kr.