Nye søknadsfrister for hovedprosjekt

Nye søknadsfrister for hovedprosjekt

Mottakere av NTNU Discovery hovedprosjekt i 2022. Foto: Erik Børseth (Infinitiv) Nye søknadsfrister for hovedprosjekt Du kan straks søke om støtte til hovedprosjekt med inntil 1.000.000 kroner for ansatte og 300.000 for studenter. Søknadsfrist i 2023 er 1. mars og 15....
Kartlegging resultater 2011 – 2021

Kartlegging resultater 2011 – 2021

Kartlegging resultater 2011 – 2021 Tekst og foto: infinitiv.no Junior Consulting (JrC) har blitt engasjert av NTNU Discovery for å oppdatere en rapport som ble utarbeidet i 2020. Rapporten sikter på å kartlegge resultatene til prosjektene som har mottatt...
Disse fikk støtte av NTNU Discovery i 2021

Disse fikk støtte av NTNU Discovery i 2021

Disse fikk støtte av NTNU Discovery i 2021 Tekst: Infinitiv v/Per Steinar Moen På tross av et år preget av korona og hjemmekontor, var det stor innovasjonsaktivitet blant studenter og ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge i 2021. NTNU Discovery delte ut 6 639 000...
Nå kan du søke hovedprosjekt

Nå kan du søke hovedprosjekt

Nå kan du søke hovedprosjekt Tekst: Infinitiv NTNU Discovery tilbyr i 2022 igjen muligheten for å søke hovedprosjekt, rammen er fra kr 300 000 til 1 000 000.   For å stimulere til ytterligere innovasjon og utvikling av prosjekter gjenninnførerer vi muligheten til...
Vil fange lakselus med lys

Vil fange lakselus med lys

Vil fange lakselus med lys Tekst: Anne-Lise AakervikFoto: infinitiv.no v/Erik Børseth En lusefelle styrt av lys kan bidra til å redusere problemet med lakselus for lakseoppdretterne. Dette var prosjektet studentbedriften Minilice utarbeidet under bachelorstudiet....
Hindrer havari og unødig vedlikehold

Hindrer havari og unødig vedlikehold

Hindrer havari og unødig vedlikehold Tekst: Anne-Lise AakervikFoto: infinitiv.no v/Erik Børseth Ett og et halvt år etter Dipai fikk hovedprosjektstøtte er de godt etablert i NMK i Ålesund. De første kundene er på plass og utrulling av produktet har startet: Et system...