Slik søker du som ansatt

Ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge kan søke støtte enten til forprosjekt (inntil 200.000 kroner) eller hovedprosjekt (inntil 1.000.000 kroner).

Deltakerne i forskningsgruppa som har utviklet PROVIZ (fra venstre): Arved Anhalt fra NTNU Technology Transfer, forsker Mohammed R. S. Sunoqrot, professor Tone Frost Bathen, radiolog Sverre Langørgen, stipendiat Alexandros Patsanis og forsker/førsteamanuensis Mattijs Elschot. Postdoktor Gabriel Addio Nketiah og førsteamanuensis/urolog Helena Bertilsson var ikke til stede. Foto: Erik Børseth (Infinitiv)

Forprosjekt: Kom i gang

De aller fleste søker først forprosjekt. Et forprosjekt gir mulighet til å verifisere, undersøke eller lage prototype for å minimere teknisk og kommersiell risiko senere. Forprosjektet har en tidsramme på maksimalt 6 måneder, og etableres som internprosjekt på instituttet eller klinikken. 

Prosjektet må ha en prosjektansvarlig som er ansatt ved ditt institutt eller din klinikk og er administrativt ansvarlig for prosjektet. Du som ansatt er prosjektleder og ansvarlig for implementering og rapportering.

Tenk på dette før du søker forprosjekt

Krav til søknaden
 • Prosjektleder/søker må være vitenskapelig ansatt ved NTNU eller Helse Midt-Norge.
 • Søkeren/e må ha levert innmeldingsskjema for nye idéer (DOFI) til NTNU Technology Transfer (TTO) og fått en vurdering av immaterielle rettigheter (IPR).
 • Forprosjektet må være startet og avsluttet før selskapsetablering og kan ikke være knyttet til eksisterende bedrift.
Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert av en intern jury fra NTNU og Helse Midt-Norge og blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Innovasjonsgrad – i hvilken grad er dette et nytt produkt?
 • Markedspotensial
 • Teamsammensetning og kompetanse
 • Prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
 • Bidrag til oppnåelse av FNs bærekraftsmål 
Hva kan du få støtte til:
 • Lønn og indirekte utgifter: Personalkostnader for å dekke nødvendige aktiviteter for konseptutvikling og verdiøkning av prosjektet. NTNU Discovery kan dekke lønnet permisjon for bidrag til prosjektet.
 • Konsulenttjenester: Kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra underleverandører eller andre utviklingstjenester, inkludert eksterne FoU- og konsulenttjenester.
 • Materialer og utstyr: Kostnader knyttet til innkjøp av materialer og utstyr til produksjon av prototyper, nødvendig utstyr for laboratorietester e.l.
 • Leiekostnader: Kostnader knyttet til leie av laboratorium, kontor eller tilsvarende arealer.
 • Andre kostnader: Alle kostnader som ikke passer inn under overnevnte kategorier skal spesifiseres og må være direkte knyttet til prosjektets kommersialiseringsmål for å dekkes av NTNU Discovery.
Hva kan du IKKE få støtte til:
 • Grunnforskning, utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, utviklingskostnader for bedrifter.
 • Patentkostnader.
 • Utvikling av markedsmateriell, nettside, logo og profileringsprodukter.

Søknadsfrist:

31. januar
30. februar
31. mars
30. april
31. mai
31. juli
31. august
30. september
31. oktober
30. november
31. desember

Behandlingstid:

Inntil 3 uker fra søknadsfrist.

Hovedprosjekt: Veien videre

For å stimulere til ytterligere innovasjon og utvikling av prosjekter, kan du ta søke om å få finansiering til hovedprosjekt. Ansatte kan søke inntil kr 1.000.000.

Søknadsfrist er 15. mars og 30. september.

Tenk på dette før du søker hovedprosjekt

Krav til søknaden
 • Søkeren/e må være ansatt ved NTNU eller Helse Midt-Norge.
 • Du må ha søkt og mottatt forprosjekt før du søker hovedprosjekt.
 • Hovedprosjektet må startes og avsluttes før selskapsetablering og kan ikke være knyttet til eksisterende bedrift.
Vurderingskriterier

Alle søkere som tilfredsstiller de formelle kravene blir invitert til å presentere prosjektet for en jury, som leverer sin innstilling for finansiering til en styringskomité ledet av prorektor for nyskapning ved NTNU.

Søknadene blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Innovasjonsgrad – i hvilken grad er dette et nytt produkt?
 • Markedspotensial
 • Teamsammensetning og kompetanse
 • Vurderinger av immaterielle rettigheter (IPR)
 • Prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
 • Bidrag til måloppnåelse av FNs bærekraftsmål
Hva kan du få støtte til:
 • Personal- og indirekte kostnader: Lønnskostnader for nødvendige aktiviteter til idéutvikling. NTNU Discovery dekker frikjøp av ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge for faglig bidrag i prosjektet med inntil 20 prosent av bevilgningen fra NTNU Discocery, i tillegg til 10 prosent som kan benyttes til lønn knyttet til prosjektledelse.
 • Konsulenttjenester: Kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra underleverandører eller andre utviklingstjenester, inkludert eksterne FoU- og konsulenttjenester
 • Materialer og utstyr: Kostnader knyttet til innkjøp av materialer og utstyr til produksjon av prototyper, nødvendig utstyr for laboratorietester e.l.
 • Leiekostnader: Kostnader knyttet til leie av laboratorium, kontor eller tilsvarende arealer.
 • Andre kostnader: Alle kostnader som ikke passer inn under overnevnte kategorier skal spesifiseres og må være direkte knyttet til prosjektets kommersialiseringsmål for å dekkes av NTNU Discovery.
Hva kan du IKKE støtte til:
 • Grunnforskning, utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, utviklingskostnader for bedrifter
 • Patentskostnader
 • Utvikling av markedsmateriell, nettside, logo og profileringsprodukter

NTNU Discovery:
Fra idé til produkt

NTNU Discovery er med deg hele veien fra du har en idé til du er klar til å tjene penger på den. 

Forprosjekt: En sped begynnelse

1. Det starter med en idé

Har du en idé du ikke klarer å gi slipp på? NTNU Discovery gir støtte tidlig i utviklingsfasen slik at du kan sjekke om idéen din er flygedyktig. 

2. Skriv en god søknad til forprosjekt

Tilfredsstiller du de formelle kravene, skriv en god søknad hvor du presenterer idéen din og forteller oss hvorfor produktet bør nå ut til markedet. 

3. Søknaden vurderes av en jury

En intern jury med ansatte fra NTNU og Helse Midt-Norge vil vurdere prosjektet etter disse kriteriene.

4. Ja! Du får støtte til å videreutvikle idéen

Overbeviser du juryen, får du støtte til å videreutvikle idéen.

5. Sjekk om dette er noe å gå videre med

I prosjektperioden kan du lage prototype, teste ut markedet eller videreutvikle idéen for å sjekke om den kan bli til et kommersielt produkt som markedet trenger. 

6. Rapporter og avslutt forprosjektet

Når prosjektperioden er over, send inn en sluttrapport til NTNU Discovery. Herfra er det flere veier: Legge hele prosjektet på is, arbeide med videreutvikling i vårt hovedprosjekt eller stifte bedrift og arbeide videre på egen hånd. 

Velger du å arbeidere videre med idéen, kan du få ytterligere støtte ved å søke på hovedprosjekt. 

Hovedprosjekt: Veien videre

1. Skriv en god søknad til hovedprosjekt

Tilfredsstiller du de formelle kravene, skriv en god søknad hvor du presenterer idéen din og forteller oss hvorfor og hvordan produktet bør nå ut til markedet. Du må ha gjennomgått et forprosjekt før du kan søke om hovedprosjekt.

2. Presenter prosjektet for jury

En jury bestående av både eksterne og interne deltakere vil vurdere prosjektet etter disse kriteriene.

3. Ja! Du får støtte til å videreutvikle idéen

Overbeviser du juryen, får du støtte til å videreutvikle idéen. 

4. Sjekk om dette er noe å gå videre med

I prosjektperioden kan du lage prototype, teste ut markedet eller videreutvikle idéen for å sjekke om den kan bli til et kommersielt produkt som markedet trenger. 

5. Rapporter og avslutt hovedprosjekt

Når prosjektperioden er over, send inn en sluttrapport til NTNU Discovery.

6. Du erobrer verden!

Omtrent halvparten av de som søker forprosjekt og/eller hovedprosjekt, ender opp med å etablere en bedrift. Flere av idéene som har fått støtte fra NTNU Discovery har blitt til vellykkede produkter – les mer om noen av prosjektene vi har støttet. 

NTNU Discovery: Fra idé til produkt

NTNU Discovery er med deg hele veien fra du har en idé til du er klar til å tjene penger på den. 

Forprosjekt: En spe begynnelse

1.  Det starter med en god idé!

Har du en idé du ikke klarer å gi slipp på? NTNU Discovery gir støtte tidlig i utviklingsfasen slik at du kan sjekke om idéen din er flygedyktig. 

2. Skriv en god søknad til forprosjekt

Tilfredsstiller du de formelle kravene, skriv en god søknad hvor du presenterer idéen din og forteller oss hvorfor den bør ut til markedet. 

3. Søknaden vurderes av en jury

En intern jury med ansatte fra NTNU og Helse Midt-Norge vil vurdere prosjektet etter disse vurderingene.

4. Ja! Du får støtte til å videreutvikle idéen

Overbeviser du juryen, får du støtte til å videreutvikle idéen. 

5. Sjekk om dette er noe å gå videre med

I prosjektperioden kan du lage prototype, teste ut markedet eller videreutvikle idéen for å sjekke om den kan bli til et kommersielt produkt som markedet trenger. 

6. Rapporter og avslutt forprosjekt.

Når prosjektperioden er over, send inn en sluttrapport til NTNU Discovery. Herfra er det flere veier: Legge hele prosjektet på is, arbeide med videreutvikling i vårt hovedprosjekt eller stifte bedrift og arbeide videre på egen hånd. 

Velger du å arbeidere videre med idéen, kan du få ytterligere støtte ved å søke på hovedprosjekt. 

Hovedprosjekt:
Veien videre

1. Skriv en god søknad til hovedprosjekt

Tilfredsstiller du de formelle kravene, skriv en god søknad hvor du presenterer idéen din og forteller oss hvorfor den bør nå ut til markedet. Du må ha gjennomgått et forprosjekt før du kan søke om hovedprosjekt.

2. Presenter prosjektet for jury

En jury bestående av både eksterne og interne deltakere vil vurdere prosjektet etter disse kriteriene.

3. Ja! Du får støtte til å videreutvikle idéen

Overbeviser du juryen, får du støtte til å videreutvikle idéen. 

4. Sjekk om dette er noe å gå videre med

I prosjektperioden kan du lage prototype, teste ut markedet eller og videreutvikle idéen for å sjekke om den kan bli til et kommersielt produkt som markedet trenger.

5. Rapporter og hovedprosjekt avsluttes.

Når prosjektperioden er over, sender du inn en sluttrapport til NTNU Discovery. Mal på sluttrapport finner du her.

6. Du erobrer verden!

Omtrent halvparten av de som søker forprosjekt og/eller hovedprosjekt, ender opp med å etablere en bedrift. Flere av idéene som har fått støtte fra NTNU Discovery har blitt til vellykkede produkter – les mer om noen av prosjektene vi har støttet.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre