Nå kan du søke hovedprosjekt

jan 25, 2022

Tekst: Infinitiv

NTNU Discovery tilbyr i 2022 igjen muligheten for å søke hovedprosjekt, rammen er fra kr 300 000 til 1 000 000.

 

For å stimulere til ytterligere innovasjon og utvikling av prosjekter gjenninnførerer vi muligheten til å søke hovedprosjekt. Det er mulighet for ansatte å søke inntil kr 1 000 000, og studenter inntil kr 300 000. Søknadsfristen i 2022 er 1. juni.

 

HOVEDPROSJEKT SØKNADSKRAV:

  • Idehaver(e) må være ansatt ved NTNU/HMN, eller være aktive gradsstudenter ved NTNU
  • Prosjektene må ha levert DOFI til NTNU TTO, og ha fått en vurdering av IPR fra TTO. Vurdering fra TTO skal fylles inn i respektivt felt i søknadsmal for hovedprosjekt
  • Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.
  • Søknaden må leveres i søknadsskjema for NTNU Discovery hovedprosjekt

 

Institutt/klinikk eller TTO er prosjekteiere og administrativt ansvarlig for prosjektet. Prosjektleder er ansvarlig for faglige leveranser og for å rapportere på prosjektet: delrapport 6 mnd., og 12 mnd. etter oppstart. Sluttrapport leveres innen 31. desember. Rapporten skal inkludere hvordan midlene har blitt brukt og en kort oppsummering av status for milepæler. Ubrukte midler 12 mnd. etter bevilgning tilbakeføres til NTNU Discovery med mindre annet er avtalt med NTNU Discovery.

For å søke gå til hoveprosjekt siden.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre