NTNU Discovery utlyser 8 millioner kroner til kommersialiseringsprosjekter

des 21, 2020

Tekst: Anne-Lise Aakervik

Forprosjekt + Toppfinansieringsmidler for Milepælsprosjekter NFR 2021

FORPROSJEKT
For å stimulere til økt nyskapingsaktivitet vil NTNU Discovery som tidligere tildele forprosjekter på inntil 200.000 kroner for ansatte og 75.000 kroner  for studenter og med løpende søknadsfrist, behandling og tildeling i 2021.  Mer informasjon om dette finnes på www.ntnudiscovery.no

TOPPFINANSIERING – MILEPÆL

Forskningsrådet har gitt NTNU tilbakemelding om at de ønsker flere søknader til Kvalifiseringsprosjekter, som er et av NFRs viktigste tidligfase kommersialiseringsvirkemidler:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/kvalifiseringsprosjekt/

For å stimulere flere fagmiljø til å søke Forskningsrådets virkemiddel «Milepælsprosjekt i tidlig fase prosjektutvikling» vil NTNU Discovery, som et alternativ til Hovedprosjekt i 2021 tilby toppfinansiering til prosjekter som oppnår finansiering av Milepælsprosjekt Forskningsrådet

Milepælsprosjekter i NFR har prosjektramme 200-500.000,- NOK per prosjekt og NTNU Discovery vil tildele 50% toppfinansiering til prosjekter som oppnår finansiering av Milepælsprosjekt fra Forskningsrådet.

Midlene skal brukes for å sikre kontinuitet i prosjektutviklingen og som mellomfinansiering før videre prosjektfinansiering (for eksempel verifiseringsprosjekt i Forskningsrådet) oppnås.

Begge ordningene behandles løpende innenfor en totalramme på 8.000.000 kr.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre