Kartlegging resultater 2011 – 2021

mai 5, 2022

Tekst og foto: infinitiv.no

Junior Consulting (JrC) har blitt engasjert av NTNU Discovery for å oppdatere en rapport som ble utarbeidet i 2020. Rapporten sikter på å kartlegge resultatene til prosjektene som har mottatt finansiell støtte i perioden 2011 til 2021. Hensikten med rapporten er at NTNU Discovery og samarbeidspartnere skal kunne vurdere effektene av støtten som deles ut.

Rapporten er basert på uavhengige analyser utarbeidet av konsulenter ansatt i Junior Consulting. Data om prosjektene er hentet fra NTNU Discovery, spørreundersøkelser, samtaler med ansatte i prosjektene og/eller offentlige kilder. Finansiell data er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder. De har gjort sitt beste for å sikre at analysene og dataen i rapporten er i samsvar med fakta og oppdatert per datering av rapporten.

Hva hadde skjedd uten NTNU Discovery?

Resultater fra spørreundersøkelsen viser at 34 % av respondentene sier prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra NTNU Discovery. 56 % av respondentene svarer at prosjektet ville blitt gjennomført, men i mindre omfang enn hva støtten fra NTNU Discovery muliggjorde. Kun 10 % opplyser at de ville gjennomført prosjektet på samme måte.

Høy sannsynlighet for å overleve

Dersom selskapene har store underskudd, og det ikke evner å få inn frisk kapital, risikerer selskapene å bli oppløst eller bli slått konkurs.

NTNU Discovery selskapene har en svært lav andel konkurser, hvor hele 82 % av prosjektene som i ettertid har opprettet selskaper, fortsatt er aktive tre år senere. Dette er meget godt sammenliknet med landsgjennomsnittet. Tall fra SSB viser at av alle etablerte selskaper i 2014, så var kun 39,2 % av disse aktive 3 år senere. Dette kan forklares i at NTNU Discovery bedriftene har høyere finansiering enn gjennomsnittsselskapet og mulighet for å drive lenger. I tillegg til at prosjektene inneholder en vesentlig høyere grad av research enn den gjennomsnittlige norske startup.

Last ned rapporten og les mer her.

Andre nyheter

4,6 millioner til «morgendagens helter»

«Da synes jeg vi skal gi alle sammen en skikkelig applaus. Det her er morgendagens helter», utroper prorektor Torill Hernes foran en hundretalls på Havet på halvårlige arrangementet Tech, Hugs & Rock ‘n’ Roll på Havet 6. juni, hvor hele Trondheims oppstartsmiljø og digitaliseringsminister Karianne Tung var samlet.

Sommer i Tyrol

Coline Senior byttet ut strandliv i ferien med fem hektiske dager på IECT sommerskole for akademiske entreprenører i Wattens i Østerrike. 

Skaper overskudd av overskudd

Sparebank 1 Midt-Norge (SMN) har vært en sentral partner for NTNU Discovery siden oppstarten i 2011. Banken har bidratt med årlige millionbeløp for å videreutvikle ambisiøse idéer fra ansatte og studenter på NTNU og Helse Midt-Norge.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre