Dit pilen peker -oppover

mai 10, 2021

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: synlig.no

Det har gått i rakettfart for de tre oppfinnerne etter støtten fra NTNU Discovery i 2019. Ideen var en beregningsmodell av borestrengen under oljeboring.

.

«Ja, ka ska ein seia!» Oppfinner, forsker og førsteamanuensis, Sigve Hovda ser både glad og brydd ut. Kanskje litt sliten også.  For det har gått unna!  Heldigvis er han ikke alene.

De to andre som står bak programvaren i tillegg til Sigve Hovda fra institutt for geovitenskap og petroleum, er Asjbjørn Djupdal og Magnus Jahre fra institutt for datateknologi og informatikk. Sigbjørn Sangesland fra institutt for geovitenskap og petroleum var også med i tidlig fase.

Et raskt tilbakeblikk på det siste halvannet året: Mens teamet brukte Discovery-midlene i 2019 til å finjustere, tilpasse og lage markedsplaner for programvaren de utviklet, søkte de på milepælsprosjekt fra Forskningsrådet våren 2020. Søknaden gikk inn på andre forsøk. Med 500 000 kroner til i potten var det mulig å få med en programmerer på laget og videreutvikle programvaren og sende av gårde patentsøknad.

– Og så ligger det i kortene at når man er ferdig med milepælen er det mulig å søke på verifikasjonsmidler på fem millioner kroner, fortsetter Sigve Hovda. Det gjorde vi selvsagt, men først etablerte vi firma, Computerwell, i partnerskap med NTNU, som eier lisensen, men vi har lisensrettigheter. Og så landet vi jammen meg den søknaden også. Fem millioner kroner over tre år. Så du kan si det gikk heftig for seg en stund her.

Det har Hovda rett i. Og han legger deler av skylda på NTNU Discovery. Uten den første støtten hadde veien vært mye lengre. I tillegg mener han at søknadsformen hos NTNU Discovery har mye å si. – En ting er å skrive, men det som er enda bedre er å stå og presentere søknaden foran et panel på sju stykker. Det å forklare hva, hvordan og hvorfor lærte meg masse som jeg også har tatt med i søknadsskrivingen.

 

I rute med teknologiutvikling
I løpet av milepælsprosjektet har de kommet langt på utviklingsstigen. – Jeg vil si vi er på TRL 6, en god 6’er, sier Sigve Hovda selvsikkert. Det kan han også være når 9 er maks, og man selger på 8! TRL står for Technology Readiness Level, som sier noe om hvor teknologisk klart produktet er.

Så hva er det Computerwell utvikler som er unikt og nytt?

– Vi lager programvare for beregningsmodeller av borestrengen. Selskapene borer jo 5-7 kilometer nedover og under havbunnen, både horisontalt og vertikalt. Mye går galt under boring og man estimerer at så mye som 30 prosent av tiden er ikke produktiv. Programvaren skal hjelpe beslutningstagere å optimalisere prosessen slik at operasjonen blir mer kostnadseffektiv.

Borestrengen som går fra riggen og ned er den lengste menneskeskapte konstruksjonen som beveger seg. Den roterer aktivt og er et redskap i boringen.

– Vi har altså utviklet beregningsmodeller på dette i sanntid – beregninger som går ekstremt hurtig – og det er det ingen andre som har i dag, sier Hovda. Nå skal vi finne ut hvordan denne programvaren best kan benyttes og om den kan «puttes» inn i noe som allerede er utviklet. Kanskje er det noen som allerede har laget en dings som måler noe og som kan benytte vårt produkt til å få mer ut av teknologien og målingene.

Hvem skal bruke det?
Dette skal Sigve Hovda og kollegaene bruke tiden på de neste årene ved hjelp av verifikasjonspengene fra FORNY.

– Det kommer til å bli en utfordrende, men spennende jobb å finne en måte å strømlinje et produkt for en eller flere bruksområder. Vi ser at programvaren vi har utviklet har mange forskjellige bruksområder og da må vi i første omgang finne det som er den laveste hengende frukten. Jeg har jo noen ideer om det, men det er jo like viktig å spørre de som sitter på pengesekken om hva de vil ha og trenger? Men det er vanskelig å spå da.  Plutselig høres Hovda litt usikker ut igjen.

Tiden jobber for oss
Det siste halve året har de jobbet mindre med utvikling. Da har det vært søknadsskriving, rapportering og administrasjon som har vært viktig – for nettopp å kunne utvikle produktet videre. Dette kan de nå starte opp med når FORNY-midlene er på plass. De har blant annet ansatt en programmerer på fulltid. Nyutdannede Magnus Halvor Hallaråker fra fysmat på NTNU har takket ja og starter 1 august. Og de har fått kontorplass på Grunderbrakka på Gløshaugen.

Samtidig har tiden jobbet for Hovda & co også.

– Det er større oppmerksomhet om digitalisering, og deling av data nå enn for bare noen år siden. Oljeselskapene åpner i større grad for å jobbe med små aktører som oss for å presse prisen på de store service selskapene. Dette passer oss perfekt. En annen fordel som vi har er at vi er så små at vi kan styre utviklingen mot det en kunde ønsker. Dette er ofte et problem for en større service selskap som allerede har bundet seg i andre retninger.

Nysgjerrigper
Sigve Hovda er fremdeles ansatt ved fra institutt for geovitenskap og petroleum og fikk nylig opprykk til professor.  – Jeg er glad for at innovasjon også teller positivt for professorkompeatnse, sier han. For han skal fortsatt jobbe ved IGP, men liker å holde på med andre ting ved siden av. Og det ble til Computerwell.  

– Den vanlige jobben min kan jeg jo. Jeg forsker i tillegg, og har tenkt å publisere når vi ser hvordan softvaren blir. Utviklingen av den er bra for forskningen, selv om en bedriftsetablering ikke skulle gå nå.

Den engasjerte oppfinneren er opptatt av at ikke alt trenger å vokse inn i himmelen raskest mulig. I jakten på investorer håper han det finnes noen som kan si at vi skal bare tredoble pengene våre, og ikke ti-doble hver gang.  – Jeg er usikker, men det er lov å håpe.

Om fem år hvor er dere da?

– Nei, det er jo vanskelig å vite, men jeg har troen på at vi kommer å få det til. Vi har et veldig godt utgangspunkt. Vi har et fint team på plass og en programvare som ingen andre har. Det er mange som er interessert i det og det finnes penger i industrien. Skal vi vokse må vi få på plass en skikkelig investor. Om fem år er vi nok ganske mange ansatte – både programmerere – programvareingeniører, og folk på salg og service.  Noe mer enn det tørr jeg ikke spå, avslutter Sigve Hovda.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre