Blokkjede skaper tillit

mai 4, 2022

Tekst og foto: infinitiv.no

NTNU-forskere bak tjenesten VerifyMed vil bruke kryptovalutateknologien blokkjede for å bekrefte at legen som behandler deg på nettet har den kompetansen du trenger.

Stadig oftere går vi utenom legekontor og sykehus for å få hjelp. Også helsetjenestene flyttes til skyen, på nett og på skjerm. Tendensen var tydelig tidligere, men skjøt fart under pandemien: Bruken av videokonsultasjon og annen telemedisin er forventet å øke årlig med 27 prosent fram til 2027.

Slike tjenester er med på å forenkle hverdagen til pasienter, som slipper å tilbringe deler av arbeidsdagen på et venterom, stirrende på oppfordringer om å ta av brodder mens de venter på at en person i legefrakk skal rope opp etternavnet deres. Legekontoret innbyr likevel til en tillit som sørger for at du slipper å tvile på om du har kommet til rett sted for å få hjelp med plagene dine.

Hvordan kan man skape den samme tilliten når helsetjenestene blir levert som en nettjeneste?

Forsker Anton Hasselgren står bak tjenesten VerifyMed, som tar til sikte å verifisere leger og helsepersonell arbeidserfaring og kompetanse, slik at du som pasient kan være sikker på personen på den andre siden av skjermen er en kvalifisert spesialist og ikke en veltalende, sympatisk kvakksalver eller svindler som skal loppe deg for penger.

Framtidens pasient må regne med å ta mer ansvar for egen helse og vil i større grad oppsøke spesialister uten å gå veien om fastlegen. I dag bruker mange norske pasienter legelisten.no for å kartlegge aktuelle leger. Men tjenesten er omstridt, blant annet på grunn av til tider fordomsfulle og subjektive karakteristikker av leger.

Tillit i en global helsesektor

– VerifyMed er en digital portefølje for arbeidshistorikken til helsepersonell, og vil inneholde alt fra referanser, akademiske prestasjoner og kurs. Et problem som vi prøver å løse er tillit i helsehjelp utenfor landets grenser, sier Anton Hasselgren.

Pasienten skal kunne utføre enkle søk på symptom eller diagnose og så få opp forslag til helsepersonell verden over med relevant kompetanse og erfaring til behandle dine lidelser. Kanskje er det bare et titalls leger i verden som har spisskompetanse på det som plager deg. VerifyMed vil være en kjapp, objektiv og trygg måte for deg som pasient å undersøke kvalifikasjonene til helsearbeideren, om legen sitter i Kina, Polen eller i og for seg i Norge.

– I ganske nær framtid blir helsetjenestene mer og mer globalisert. Det vil bli mer vanlig å få helsetjenester fra andre land, og vi kan få all type helsehjelp gjennom vår PC og telefon, sier Anton Hasselgren.

Telemedisin har allerede gjort helsetjenester lettere tilgjengelig for en stadig større del av verdens befolkning. Flere europeiske land tilbyr gratis digitale helsetjenester på nettet til den krigsherjede befolkningen i Ukraina. I afrikanske strøk sør for Sahara er det flere utviklingsprosjekter som handler om å tilby digitale helsetjenester i områder hvor det er langt til nærmeste lege, men likevel utbredt med smarttelefoner og nettilgang.

Blokkjede

All data i VerifyMed er lagret i en blokkjede, den samme teknologien som brukes i blant annet kryptovaluta og NFT-kunst. Målet er å skape en objektiv, transparent og desentralisert database som er tilnærmet umulig å forfalske.

– Vi ønsker på en systematisk måte å få fram kompetansedata som er så objektiv som mulig. Vi har laget et system for hvordan man legger inn data i blokkjeden. Det gjøres gjennom en sett av ulike regler og dataen må oppfylle visse kriterier for å kunne legges inn. Man kan ikke legge inn hva man vil, sier Anton Hasselgren.

Blokkjedeteknologien er godt egnet i helsesektoren i tilfeller hvor helsedata skal være sikret mot manipulering, samtidig som dataen skal kunne verifiseres av alle. For eksempel er flere vaksinasjonssertifikater basert på blokkjede.

Skal testes ut på pasienter

Prosjektet ble tildelt 200.000 av NTNU Discovery. Midlene sikrer utviklingen av en oppdatert versjon av prototypen som skal testes på pasienter. Målet er blant annet å se om VerifyMed faktisk inngir en høyere grad av tillit.

Framover ønsker teamet bak VerifyMed å undersøke hvordan de på sikt kan tjene penger.

– Forretningsmodellen vi arbeider med nå er at pasienter finner lege eller helsepersonell gjennom VerifyMed-plattformen, sier han. Når pasienten blir sendt videre til en privat aktør, vil det kunne være aktuelt å få en provisjon. I tillegg vurdere de abonnementsløsninger til offentlige helsetjenester.

Teamet bak VerifyMed består i hovedsak av Anton Hasselgren, i tillegg hans veiledere Arild Faxvaag, professor i helseinformatikk og førsteamanuensis Katina Kralevska, og Danilo Gligoroski, professor i kryptografi.

DETTE ER BLOKKJEDE

Blokkjede (fra engelsk blockchain) er en teknologi hvor all relevant data i en database blir lagret, kryptert, verifisert og loggført av ulike aktører, som alle har hver sin kopi av databasen. Det finnes ingen sentral database.

Du får en desentralisert database som er sikret mot alt fra manipulering til driftsutfordringer som nedetid og hacking.

Andre nyheter

Sommer i Tyrol

Coline Senior byttet ut strandliv i ferien med fem hektiske dager på IECT sommerskole for akademiske entreprenører i Wattens i Østerrike. 

Skaper overskudd av overskudd

Sparebank 1 Midt-Norge (SMN) har vært en sentral partner for NTNU Discovery siden oppstarten i 2011. Banken har bidratt med årlige millionbeløp for å videreutvikle ambisiøse idéer fra ansatte og studenter på NTNU og Helse Midt-Norge.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre