Nytt instrument i verktøykassa til thoraxkirurgene

mar 11, 2019

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: synlig.no

En lang, tynn stang med håndtak og et lite sagblad på motsatt ende er den nyeste innovasjon innen lungekreftkirurgi. Den sikrer at kirurgen kan fjerne ribbein med svulstinnvekst, uten å åpne opp.

Denne måten å gjøre det på vil redusere faren for komplikasjoner, og pasienten trenger færre døgn på sykehus og kortere tid i senga. Sykehuset sparer både tid og penger. Foreløpig er instrumentet ikke satt i produksjon, men uttesting av prototyper er gjort, og nå jaktes det på en industripartner.

Oppfinner Per Magnus Haram er thoraxkirurg ved St. Olavs hospital. Han var en av de første ved sykehuset til å ta i bruk kikkhullsteknikk for thoraxkirurgi og ser behovet for flere verktøy for å kunne bruke metoden på flere pasientgrupper. Lungekreft er den hyppigste kreftformen i verden og kirurgi er den viktigste behandlingsformen. I dag brukes kikkhullskirurgi på ca. 70 % av pasientene.  

 Sag for kikkhull

– Ved operasjoner av lungekreftpasienter som har svulster som er vokst inn i ribbeina har vi i dag ikke gode nok instrumenter til å fjerne disse under kikkhullsoperasjoner. Vi kan altså ikke bruke denne teknikken på disse pasientene. Idéen min var derfor å utvikle en sag som jeg kan bruke under kikkhullskirurgi slik at de som har innvekst av lungekreft i ett eller flere ribbein også kan dra nytte av operasjonsteknikken, sier Haram.

Han tok kontakt med NTNU Technology Transfer for å diskutere ideen. De gjorde vurderinger av både marked og muligheter for å beskytte ideen, og bestemte seg for å ta prosjektet videre.  Oppfinnelsen bygger på et metodegrunnlag om å kunne fjerne deler av ribbein fra innsiden av brysthulen slik at muskelvev på utsiden blir bevart under denne prosedyren.

Vellykket innovasjonsprosjekt

 Jørgen Nordahl og Tonje Steigedal fra TTO har gjennom to år jobbet med både patent og utforming av produktet i samarbeid med designfirmaet Inventas og oppfinner.

– Alternativet for disse pasientene er en stor operasjon hvor kirurgen åpner opp, skjærer over muskler og bøyer ribbeina til side for å komme til der svulsten sitter, forklarer Tonje Steigedal. – Slike inngrep fører til lengre sykehusopphold, mer smerter og mer bruk av smertestillende. I tillegg er faren for komplikasjoner større. Kikkhull er derfor å foretrekke og et slikt instrument er svaret. Per Magnus Haram har lang erfaring ved bruk av denne teknikken. Derfor vet han nøyaktig hva han er ute etter, og det er et veldig godt utgangspunkt for et velykket innovasjonsprosjekt.

Dette er en ny måte å tenke sag på. Sagbladet sitter på tuppen og kan vinkles i ulike retninger slik at man kommer til over alt. Når man opererer i brysthulen med kikkhull kollapser man den ene lungen slik at det blir plass for å komme til. Dette gjør det mulig å få tilgang til ribbein fra innsiden.

Patent og utprøving
Med hovedprosjektstøtte fra NTNU Discovery kunne teamet gå i gang med å søke patent på løsningen, og nå er det tid for å presentere Shear for mulige industripartnere.

– Det stilles strenge krav knyttet til godkjenning og implementering av nytt kirurgisk utstyr til klinisk bruk. Kommersialiseringsløpet i dette prosjektet vil avhenge av at en lisenstaker gjennomfører hovedtyngden av det regulatoriske arbeidet. Likevel vil det være viktig at prototyputviklingen dokumenteres og at materialvalg er nøye gjennomtenkt, forklarer Jørgen Nordahl.

– Jeg har flere erfarne kolleger, både i Sverige og Finland, som etterspør løsningen og de ønsker å bidra med uttesting på sine pasienter, sier Per Magnus Haram.

Andre bruksområder
Instrumentet kan også benyttes i andre tilfeller hvor det er nødvendig å fjerne ribbeinssegmenter. Et eksempel er pseudoarthrose som kan oppstå etter brudd i et ribbein der bruddendene blir stående som et falskt ledd som ikke gror. Ifølge tall fra St. Olavs hospital er antall operasjoner hvor ribbeinsegmenter fjernes på grunn av pseudoartrose like høyt som antall operasjoner hvor ribbeinssegmenter fjernes på grunn av at en tumor fra lunge har vokst inn i ribbein.

Prosjektet har tidligere mottatt 200 000 kr i midler fra Discovery som har resultert i:

  • Ferdigstilt prototypedesign som tillater beinkutting ved hjelp av kikkhullskirurgi
  • Gjennomført prior art som sier at oppfinnelsen lar seg patentere
  • Gjennomført første fase av prototyputviklingen

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre