Øver av seg migrene med nytt digitalt behandlingsregime

feb 7, 2019

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: synlig.no

Barn og unge som sliter med migrene har i dag få tilbud om behandling. Nå kan en ikke-medikamentell behandlingsform som bare tilbys på sykehus bli tilgjengelig hjemme på ungdomsrommet.

Biofeedback er en type behandling hvor pasienten utfører behandlingsteknikker samtidig som puls, muskelspenning og kroppstemperatur måles og vises på skjerm. Slik kan pasienten bedre lære seg å kontrollere eget spenningsnivå. I dag utføres denne typen behandling verden over på sykehus. Det gjøres med kostbart, stasjonært utstyr og en trent terapeut, noe som gjør at behandlingen bare er tilgjengelig bare for en liten del av de som har migrene.

Målet til forskningsgruppen bak MI-Insight er å gjøre denne behandlingen mer tilgjengelig ved å flytte den fra klinikk til hjemmet og fra terapeuten til brukeren selv. Store datamaskiner og stasjonært utstyr erstattes med en app som lastes ned på brukerens mobiltelefon og kobles til trådløse, bærbare sensorer. Behandlingen skal tilbys barn og unge med migrene som i dag har få behandlingsalternativer.

Utstyr som kan benyttes hjemme gjør at flere unge kan bruke denne teknologien til å mestre migrene uten medisinsk behandling. Foto: MI-Insight

 

– Vi tror at bedre tilgjengelighet og at man kan gjøre dette hjemme eller andre steder vil gi flere muligheten til å bruke det. Vi håper selvsagt at konsekvensene blir mindre migrene på denne gruppen unge, sier Anker Stubberud, student og oppfinner, som studerer ved Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Bevisstgjørende

– Ved å ta i bruk biofeedback kan man «trene» på å regulere kroppslige signaler før et migreneanfall utløses. Man blir rett og slett mer bevisst på hvordan kroppen reagerer og bedre til å kjenne igjen egne symptomer, forklarer Alexander Olsen som er ansvarlig psykolog og oppfinner fra Institutt for psykologi.

Overlege og hodepineekspert Erling Tronvik ved St. Olavs Hospital er medisinsk ansvarlig i prosjektet. – Vi vet at inntil 1/3 av alle barn og unge opplever migreneanfall. Studier viser at ca. 150 000 barn og unge under 18 år lider av migrene. Det er en ganske utbredt sykdom.  Vi vet fra studier at ca. 71% oppgir at stress er den viktigste utløsende faktoren for migreneanfall.

Leger er svært forsiktige med å gi medisiner til unge migrenepasienter, og hos de som bruker det er effekten svært varierende.

Fra få til mange
Biofeedback har frem til nå vært en dyr behandling i den forstand at man må dra til sykehuset eller klinikken for å få den gjennomført, og man er avhengig av fagfolk som kan gjennomføre behandlingen. Med en mobilapp blir dette nå mulig å gjennomføre hvor som helst uten helsepersonell tilstede.  

Og vi vet at biofeedback fungerer bra fra tidligere forskning. Behandlingen forebygger migrene og studier viser at man i gjennomsnitt får to færre migreneanfall per måned.

Enkel og selvforklarende
Det viktigste for teamet, ved siden av effekt, er brukervennlighet. Hovedutfordringen for utviklerne har vært å gjøre appen selvforklarende og at den fungerer som den skal hver gang. Brukeren må feste på seg sensorer som måler puls, temperatur og muskelspenninger.

– Appen må være brukervennlig og effektiv, slik at ungdommen synes det er ok å bruke den, sier Stubberud.

Sensorer festes på kroppen og er knyttet til mobiltelefonen. I første omgang er det lagt opp til 10 minutters behandlingstid hver dag. Foto: MI-Insight

En annen utfordring med hensyn til bruk er å holde på ungdommens interesse over tid. – Derfor legger vi opp til 10 minutter behandling daglig, og vi har lagt inn en unik form for belønning i tilbakemeldingene som gis.

Studie skal vise effekt
For å kunne ferdigstille en produksjonsklar versjon av produktet har teamet sammen med Jørgen Nordahl fra NTNU Technology Transfer søkt om penger fra NTNU Discovery. Disse skal også gå til å gjennomføre en forskningsstudie på barn og ungdom gjennom 2019.

Forskningsgruppen har nylig utføret en liten for-studie med ungdom som har migrene. Der undersøkte de brukervennligheten av MI-Insight og skal videre måle hvor effektiv behandlingen er ved å se på hyppigheten av anfall før og etter studien. Målet for hovedstudien er å demonstrere positiv effekt på ca. 40 pasienter.  Tester viser at det er ingen forskjell om pasienten bruker MI-Insight eller det stasjonære biofeedbacksystemet som står på St Olavs Hospital.   

Jørgen Nordahl, Vetle Engesbak, Anker Stubberud, Alexander Olsen, Cathrine Ro Heuch og Erling Tronvik

Ta kontroll over spenningen
Migrene kan ikke sammenlignes med spenningshodepine som er noe de fleste av oss har kjent på. Migrene er invalidiserende for både voksne og barn. Det er en pulserende form for hodepine og man blir ømfintlig for både lys og lyd. For barn kan det være nok å glede eller grue seg til noe.  Både positivt og negativt stress gjenspeiles i endringer i det autonome nervesystemet vårt, som ledsages av forandringer i puls, kroppstemperatur og muskelspenninger.

– Og det er akkurat disse signalene i kroppen vi ønsker at de som plages med migrene skal vite om og kjenne igjen. Så kan de trene på å regulere disse signalene med håp om å både korte ned på anfallene i både antall og varighet, sier Alexander Olsen.

– Etter vellykket prosjektgjennomføring vil Mi-Insight gjøres tilgjengelig for pasienter, og første brukergruppe vil være barn og unge med migrene, sier Jørgen Nordahl.

 

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre