Ny metode for vevskutting

nov 21, 2019

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: Synlig.no v/Erik Børseth

Å kutte fine snitt fra en prostatakjertel er utfordrende. Snittene skal benyttes til forskning og må holde en viss standard.  TrollLABS ved NTNU tok utfordringen med å utvikle en ny metode for å lage snitt som ikke skader vevet.

.

Å kutte fine snitt fra prostatakjertler som opereres ut er vanskelig. Det er behov for en helt ny metode og et nytt verktøy for å lykkes. 

TrollLABS, som er en del av fakultet for ingeniørvitenskap, har jobbet med saken i ett års tid. Gjennom et forprosjekt finansiert av St. Olavs Hospital har de identifisert nøkkelbehovene og utviklet en funksjonell prototype som de går videre med.

Vi snakker om myke grep og ukonvensjonelle kuttemekanismers. Nokså langt fra dagens metode som er utviklet ved sykehuset og består av en holder i pleksiglass der prostataen legges og deretter skjærer man en prøve ved hjelp av to tynne knivblader som føres inn i en spalte. Denne metoden betyr at man må legge press på selve prostataen både fra siden og fra oven.  

 

Forsker Håvard Vestad ved TrollLABS demonstrerer vevskutteren som brukes i dag. Den gir mye press på kjertelen og man har for lite kontroll på resultatet.


Dette er biobanking
Biologisk materiale fra pasienter er verdifulle ressurser for forskere og gir viktig innsikt i sykdomshistorikk og underliggende årsaker. Noe som i fremtiden kan benyttes som et utgangspunkt for mer presis diagnostisering og pasienttilpasset behandling.

Dette kalles biobanking, og er noe som skjer i stor skala over hele verden. I Norge finnes det flere slike enheter. Blant annet Biobank 1 som er lokalisert til St. Olavs hospital, men har aktiviteter også ved flere andre norske helseforetak. Herfra kan forskere hente ut materialer til forskningsprosjekter.

Prostataprøver
Ved St. Olavs Hospital samler de inn vevsprøver fra alle som blir operert for prostata kreft. Det skjer selvfølgelig etter at prostatakjertelen er fjernet fra pasienten. For diagnostikk, farges prostata-prøvene kjemisk for å synliggjør kreften, disse prøvene kan derfor ikke brukes som grunnlag for celle- og genforskning. Derfor tas i tillegg en vevsprøve ut fra midten av prostatakjertelen. En tynn skive kuttes ut, og dypfryses øyeblikkelig.

For at vevsprøvene skal være egnet som forskningsmateriale må de samles inn på en effektiv, kontrollert og robust måte.  Og det må gjøres likt av alle, slik at forskerne har sammenlignbart materiale å forholde seg til.

For å få fine snitt må teknikken og utstyret være godt. En prostatakjertel kan være liten eller stor og vanskelig å skjære i. Å få en tynn nok skive uten hjelp fra hender f.eks. er vanskelig med teknikken som brukes i dag. Kjertelen står i fare for å bli både deformert og skviset når man henter ut vevsprøven. Fra et forskningsståsted er ikke det bra.

Ny metode
Biobank 1 ønsker derfor en enklere metode som kan standardiseres og som ivaretar form.

– Vi vil med tilskuddet fra NTNU Discovery gå videre på for-prosjektet vårt som er svært lovende, sier Håvard Vestad fra TrollLABS.
– Vi har jobbet ganske mye med prostata i det siste, og forskjellige myke materialer. Der er vi ganske gode. Vi må også se på hvordan man kan skjære nøyaktige kutt uten at prostataen skvises, klemmes eller sklir.

Egenutviklet metode
TrollLABS er kjent for å løse de utroligste utfordringer. Fremgangsmåten er unik og utradisjonell. Her er det mye lek og utforskning før alvoret setter inn. Det gir ofte nye og overraskende resultater.

– Vi har allerede utviklet en metode for skjæring. Denne tar vi med videre sammen med andre forbedringsmomenter. Kjerneideen er at så få mekaniske krefter som mulig forstyrrer vevet. Foreløpig viser prøver at vår metode reduserer trykket på vevet betraktelig. Det gjøre det enklere å håndtere prosessen mer effektivt, og gir oss en mer nøyaktighet med hensyn til å lokalisere kreftcellene.

Med finansieringen på plass skal TrollLABS nå sammen med Biobank 1 ta prototypen til et nytt nivå, og gjøre det mulig å teste den ut på eksterne sykehus. Resultatene de får håper de vil føre til et produkt som kan benyttes globalt i slike prosesser.

– Markedet for biobaking er stort og vi tror det vil være et sterkt markedspotensial for vårt produkt hvis vi tenker å ta det i en kommersiell retning, avslutter Håvard Vestad.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre