NTNU ansetter 15 innovasjonsledere

des 1, 2018

Foto: synlig.no

NTNU satser friskt på innovasjon og ansetter 15 innovasjonsledere, som skal jobbe for å få mere innovasjon ut i fra hvert senter.

Toril Hernes sier at NTNU Discovery vil bli veldig viktig i denne satsingen, nye midler skal tilføres og man ønsker også eksterne aktører inn for å øke rammene. Hun skryter veldig av NTNU Discovery, for at de dekker et udekket behov, nemlig ideutviklings fasen.

Toril Hernes har store forventninger til innovasjonslederne, og hun vil at de skal bruke NTNU Discovery aktivt. Noen av hennes forventninger til lederne er:

 • identifisere mulige innovasjoner
 • vurdere ideenes modenhet og potensiale
 • utarbeide plan og strategi
 • ha en god dialog med virkemiddelapparatet
 • identifisere samarbeidsaktører
 • videreutvikle innovasjonskultur

Prosjektet er 3-årig, men vil utvides med 3 + 3 + 3 år. Dette trengs for virkelig å se resultater.

INNOVASJONSLEDERNE

Alle innovasjonslederne presenterte seg selv, og la frem noen ønsker for hvordan de ville jobbe fremover. Her er noe av det det ønsker å jobbe for:

 • tverrfaglighet/samarbeid
 • samarbeid ut mot industrien
 • motivere
 • fokus på salg
 • innovasjonskultur må utviklers
 • involvere kunder tidlig i prosessen
 • kunnskapsoverføring
 • forenkle prosesser – lage en innovasjonskultur

Innovasjonslederene skal ha et aktivt samarbeid og skal ha en rekke samlinger igjennom året.

Prosjekter og nyheter

SiQua: 1 000 000
Cimon Medical: 1 000 000stud
Ragnarock:   830 000
Chatroom Safety: 1 000 000
RAS Robotics:   497 000
Dynamic Drillstring models for real-time
application in oil-well drilling: 1 000 000
InstaPatch: 1 000 000
Condilight: 1 000 000
SentiPack: 1 000 000

Forprosjekt:
stud Ragnarock: 70 000
TTO LeakReg: 150 000
TTO GraphChan: 200 000
Stud FitFish: 30 000
Stud SeaSort: 30 000
Stud ArtiFish: 30 000
Stud CompaxSolution: 95 000
Dynamic Drill string Modell: 200 000
BakerMesh: 200 000
AlgeaPro: 200 000
stud Easy intervals: 35 000
stud Båtvakten: 25 000
The Digital wheelchair: 200 000
CASPHER: 200 000
Produksjon av Titan: 200 000
stud Autonom undervannsdrone for kontinuerlig
renhold av landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.: 75 000
stud Autonomt system for subsea overvåking: 75 000
VisiBeam: 200 000
flyttet til 2020:
Moisture uptake: 200 000
Vevskutter 2.0: 200 000
Cyber Risk Assesor: 200 000

 

 

Kontakt:
Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel , rom 009

 

Personvernerklæring