NTNU ansetter 15 innovasjonsledere

des 1, 2018

Foto: synlig.no

NTNU satser friskt på innovasjon og ansetter 15 innovasjonsledere, som skal jobbe for å få mere innovasjon ut i fra hvert senter.

Toril Hernes sier at NTNU Discovery vil bli veldig viktig i denne satsingen, nye midler skal tilføres og man ønsker også eksterne aktører inn for å øke rammene. Hun skryter veldig av NTNU Discovery, for at de dekker et udekket behov, nemlig ideutviklings fasen.

Toril Hernes har store forventninger til innovasjonslederne, og hun vil at de skal bruke NTNU Discovery aktivt. Noen av hennes forventninger til lederne er:

 • identifisere mulige innovasjoner
 • vurdere ideenes modenhet og potensiale
 • utarbeide plan og strategi
 • ha en god dialog med virkemiddelapparatet
 • identifisere samarbeidsaktører
 • videreutvikle innovasjonskultur

Prosjektet er 3-årig, men vil utvides med 3 + 3 + 3 år. Dette trengs for virkelig å se resultater.

INNOVASJONSLEDERNE

Alle innovasjonslederne presenterte seg selv, og la frem noen ønsker for hvordan de ville jobbe fremover. Her er noe av det det ønsker å jobbe for:

 • tverrfaglighet/samarbeid
 • samarbeid ut mot industrien
 • motivere
 • fokus på salg
 • innovasjonskultur må utviklers
 • involvere kunder tidlig i prosessen
 • kunnskapsoverføring
 • forenkle prosesser – lage en innovasjonskultur

Innovasjonslederene skal ha et aktivt samarbeid og skal ha en rekke samlinger igjennom året.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre