Fremmer kulturforståelse med spill

jun 9, 2020

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: synlig.no

Spillet «Vandere» skal fremme integrering og kunnskap blant ungdommer med forskjellige etnisk bakgrunn.

.

«Vandrere» er et dataspill som spilles i klasserommet av en gruppe elever på en pc. Hovedformålet med spillet er at elever med ulik bakgrunn – minoritetsbakgrunn eller ikke – kan bli kjent med hverandre og hverandres kultur på en morsom og enkelt tilgjengelig måte. Dette skjer gjennom oppgaver basert på elevenes ulike bakgrunn.

 

 

Utviklerne bak Vandrere fikk våren 2020 støtte fra NTNU Discovery for å videreutvikle spillet og jobbe med markedsføring.

Fremme integrering
Konseptet er basert på forskningsprosjektet Language, Integration and Media (LIM) med deltagere fra Institutt for språk og litteratur, institutt for lærerutdanning og fra institutt for Tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. I tillegg til samarbeidspartnere fra blant annet lokale skoler, UNICEF og forskere ved andre universiteter. LIM utforsker innovative løsninger for å fremme integrering og kunnskap om migrasjon.  

– Det er et voksende marked for spill for utdanning og sosiale forandringer, sier Kristine Øygardslia, som er postdoktor ved Institutt for tverrfaglige studier. «Vandrere» er inspirert av spill som fremmer samarbeid og refleksjon rundt samfunnsaktuelle temaer. Vårt håp er at dette skal gjøre det enklere for ungdom som kommer til Norge å bli innlemmet i samfunnet og at norsk ungdom får økt kunnskap om de som kommer.

Savner møteplass for læring
I forkant har forskerne intervjuet ungdommer i alderen 16 – 22 år. Dette var ungdom med innvandrerbakgrunn, både første og andre generasjonsinnvandrere, samt etnisk norske ungdommer og lærere på videregående skoler og voksenopplæringssentre.  

Disse gruppeintervjuene avslørte at både elever og lærere savnet felles, likeverdige møteplasser for elever med og uten migrantbakgrunn, der de kunne bli kjent med hverandre og hverandres kultur. De ønsket seg en lavterskelaktivitet som gjør det mulig å bli bedre kjent. De ville gjerne at det skulle foregå på en morsom måte, sier Kristine Øygardslia.

Innspill fra brukergruppen
Analyser viste at det ikke eksisterte et spill basert lavterskeltilbud som kunne brukes i klasserommet med læreren som tilrettelegger.  En prototype av spillet ble utviklet i samarbeid med studenter ved informatikk. En student fra institutt for musikk har komponert musikk og laget lyddesign, og eksterne kunstnere har bidratt med grafikk.

– Vi testet en versjon med målgruppen som kom med både innspill om ønsker og behov. Foreløpig er spillet tilpasset bruk i norske klasserom og tar utgangspunkt i noen bestemte land, som Norge, Syria og Eritrea. Dette er land vi har mange unge innvandrere fra og som går i norske skoler.

Refleksjon og diskusjon
Læreren kan ha en viktig rolle i klasserommet under spillet, som legger til rette for refleksjoner og diskusjoner knyttet opp mot sentrale tema i læreplanene. Vandrere kan f.eks. benyttes i norskopplæring.

– Det er viktig at det spilles sammen, understreker Kristine Øygardslia. Slik lærer de hverandre å kjenne på en helt unik måte gjennom å samarbeide mot et felles mål. De må f.eks. kunne mattradisjoner og andre hverdagslige gjøremål som er forskjellig fra kultur til kultur. Det er en fordel å kunne ulike språk for å løse oppgavene. Vi ser spesielt at deltagere (elever) som ikke er så synlige fra før, blomstrer opp når de bidrar med kunnskap som ingen andre har.

Elsker stilen
At det i tillegg har en lav terskel for å komme i gang og er ganske morsomt å spille er ingen ulempe ifølge prøvedeltagerne.

Elevene i målgruppen elsker «manga-stilen» som spillet har, en tegneseriestil utviklet i Japan. Spilltest og intervjuer med målgruppen tyder på at det kan være bra om mer av tekstene i spillet er opplest. For de med manglende norskkunnskaper er det også bedre å høre, enn å lese historien.

Kristine understreker at utviklingen av spillet er forankret i designbasert forskning for å løse faktiske behov i samfunnet med mål om å styrke skolen som en integreringsarena.

Planen fremover er å gå videre og videreutvikle spillet og konseptene det bygger på slik at det kan tas i bruk av skolene.

– Vi må kartlegge markedet, verifisere prototypen og utvikle en forretningsmodell. Derfor er støtten fra NTNU Discovery veldig viktig for oss nå. Vi håper også å kunne utvikle spillet med flere land og gjøre det internasjonalt. Problematikken det adresserer er relevant i alle land med immigranter, sier Øygardslia.

Fakta om Vandrere:

Fremme samarbeid: Oppgavene i spillet er utviklet for å fremme samarbeid både i og mellom grupper i klasserommet

Gjensidig avhengighet: For å løse oppgavene, kreves kunnskap om språk og kulturer fra ulike land.

Respektfull representasjon: Karakterene i spillet har ulike etniske og kulturelle bakgrunner, og er designet for å unngå stereotyper.

Forskningsbasert: Spillet er utviklet av forskere og utviklere ved NTNU, i samarbeid med lokale skolepartnere.

 Praktisk gjennomførbart: Spillet kan gjennomspilles i løpet av en skoletime.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre