Hovedprosjekt utlysningen for høsten 2020 avlyses

mai 29, 2020

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: synlig.no

Styringsgruppen i NTNU Discovery har besluttet å avlyse høstens hovedprosjektutlysning. På grunn av en sterk økning i søknader om forprosjekter i 2020 ønsker styringsgruppen å sikre tilstrekkelig midler til å støtte forprosjekter ut 2020. Fagmiljøer som hadde planlagt å søke NTNU Discovery hovedprosjekt oppfordres til å søke forskningsrådets milepælsprosjekt eller andre offentlige støtteordninger i 2020. Neste NTNU Discovery Hovedprosjektutlysning blir i februar 2021.

 

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre