Hindrer havari og unødig vedlikehold

nov 29, 2021

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: infinitiv.no v/Erik Børseth

Ett og et halvt år etter Dipai fikk hovedprosjektstøtte er de godt etablert i NMK i Ålesund. De første kundene er på plass og utrulling av produktet har startet: Et system som skal varsle når skipsutstyr trenger vedlikehold.

 

André Listou Ellefsen fant raskt ut at doktorgradsarbeidet hans ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, om avviksovervåking av skipsutstyr egnet seg for kommersialisering.

Sommeren 2020 installerte André Listou Ellefsen med god hjelp av kolleger en PC med software for å kunne motta signaler fra sensorer på skipsmaskinen til NTNUs forskningsskip Gunnerus i Trondheim. En applikasjon som synligjør signalene og hva de betyr var en viktig del av pakken.

Dette kunne de gjøre etter å ha fått støtte fra NTNU Discovery våren 2020.  I løpet av sommeren tikket det inn data fra sensorene. Hensikten er å finne ut når maskinene faktisk trenger vedlikehold, og deretter gi det. Og ikke som i dag, vedlikehold på gitte intervaller, enten det er nødvendig eller ikke.

Dipai sin styrke ligger i bruken av kunstig intelligens og maskinlæring for å tolke signalene fra sensoren. – Der skal vi være best, sier Ellefsen.

Vedlikehold på frisk motor
Målingene på Gunnerus fra august 2020 til februar 2021 uten at det ble varslet om store avvik. Alt var normalt, og likevel gjorde maskinisten inspeksjoner og tilhørende vedlikeholdsarbeid.  

– Så etter vår mening drev han vedlikehold på en helt «frisk» motor. Vår oppfatning er at det er ikke vedlikeholdet som avgjør når ting svikter. Det handler mer om hvordan motoren kjøres, og hvilken type drift det er på den. For vi ser at havari skjer selv om inspeksjons – og vedlikeholdsrutinene blir gjennomført til punkt og prikke.  Da vil våre algoritmer kunne varsle når noe begynner å skurre mellom intervallene.

Høsten 2021 er André Listou Ellefsen daglig leder i selskapet Dipai AS, som til sammen har fire ansatte, og de er godt etablerte ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ved NTNU i Ålesund.

En skipsmotor i kjelleren
Det hele startet med doktorgradsstudier og en motor i kjelleren til institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU Ålesund. Ellefsen benyttet den til å teste mange hundre timer for å finne  ut avvik . Det ble seks artikler om avvik, diagnoser og prognoser for skipsmotorer til doktorgraden.

– Etter hvert skjønte jeg at her var det grobunn for en bedrift som kunne utvikle et overvåkingssystem som hindrer havari og unødig vedlikehold. Jeg kom raskt frem til at dette kunne jeg ikke gjøre alene, derfor kontaktet jeg kompis Øystein, som jeg har kjent hele livet, og som kan forretningsutvikling og økonomi, forteller Ellefsen.

Slik kom Øystein W.B. Nordli med i april 2020, deretter ble Ellefsens doktorgradskollega, Emil Dale Bjørlykhaug ansatt som teknisk sjef. I tillegg kommer data forsker Thiago G. Monteiro, og den femte fulltidsansatte starter i februar 2022.

Kontakt med viktig kunde
Samme år som de fikk støtte fra NTNU Discovery søkte de både stipend fra Forskningsrådet og innovasjonsstipend. Det ga dem til sammen 2 millioner kroner i 2020 som gjorde det mulig å ta forskningen fra lab’en ut i båt for uttesting. Takket være nettverket i NTNU fikk de i tillegg presentert seg på RoboTek konferansen i Brattvågen i oktober i fjor. Der satt en av de store båtmotor og skipsmaskinprodusentene, Nogva, i salen.

– Og det var akkurat den kunden vi gjerne ville møte, sier Nordli. – De ble svært interesserte i produktet vårt og i februar i år kjøpte de seg inn i firmaet som en første såkorninvestering. De kan motorene, mens vi kan algoritmene. Deretter kom Skaro Invest AS med på laget. Vi er altså godt lokalt forankret.


Med kontorer i Ålesund kunnskapspark og Norsk Maritimt Kompetansesenter har de god tilgang til ekspertkompetanse. Fra venstre André Listou Ellefsen, CEO, Thiago G. Monteiro, dataforsker og Øystein Nordli CFO.

Har troen på lokal løsning
Dipai AS sin løsning gir individuell tilpasning, sier Ellefsen og forklarer: Har man to identiske motorer på to helt like skip, men som opererer i ulike farvann så vil slitasjen være ulik. Men dette tar ikke inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene hensyn til. Vi bruker sensormålinger for å finne avvik på motorene, inkl. AI og maskinlæringsalgoritmer for å tolke og forutse dette avviket.

Hvor mye videreutvikling har dere gjort i etter testen på Gunnerus i fjor sommer?

– Vi har nesten daglig drevet forbedringer av systemet. Men vi bygger også selskap. En stor del av jobben er å analysere markedet, finne ut hva kundene har behov for, levere på dette og bygge merkevare, sier Nordli. Nå ser vi det er viktig å «gønne» på.

Store ambisjoner
Målsetningen er at Nogva kan sende dette systemet til motorene og drive proaktiv service. De observerer at både rederier og utstyrsleverandører kan ha god bruk for et slikt verktøy som hindrer både havari og unødvendig vedlikehold.

– Men Dipai fungerer ikke bare på motorer og maskiner, men også på pumper og kompressorer, propeller. Egentlig alt som har sensordata på seg og degraderes over tid.

Folkene bak Dipai har store ambisjoner. De sikter globalt, men erkjenner at det først handler om å få fotfeste i eget område.

– Dette er aktører som allerede operere både nasjonalt og globalt, derfor er det viktig for oss å skape de gode relasjonene, avslutter André Listou Ellefsen.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre