Disse fikk støtte av NTNU Discovery i 2021

feb 8, 2022

Tekst: Infinitiv v/Per Steinar Moen

På tross av et år preget av korona og hjemmekontor, var det stor innovasjonsaktivitet blant studenter og ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge i 2021. NTNU Discovery delte ut 6 639 000 millioner kroner til 41 ulike kommersialiseringsprosjekter blant studenter og forskere i fjor.

 

– Vi hadde forventet en liten nedgang i antall søknader på bakgrunn av koronasituasjonen, men vi arbeidet hardt på tampen av året med både arrangementer i Gjøvik og Ålesund, slik at året under ett endte med omtrent like mange søknader og tilsagn som tidligere år, sier Jan Hassel, som er prosjektleder for NTNU Discovery.

Bredt spekter av fagmiljøer

Totalt ble det altså delt ut 6,6 millioner kroner i støtte til studenter og ansatte som ønsker å kommersialisere sine forskningsidéer, ut av disse er ble 909 500 delt ut til forprosjekt studenter, 3 760 000 til forprosjekt ansatte og 1 970 000 til toppfinansiering av prosjekter finansiert av Forskningsrådet.

Tekniske og økonomiske fagområder er av naturlige årsaker godt representert på tildelingslisten, samtidig er Hassel godt fornøyd at en stadig større spekter av fagmiljøer søker om støtte.

– Det er gledelig at vi har kunnet gi støtte til prosjekter både hos Fakultet for arkitektur og design, Det humanistiske fakultet og ikke minst lærerutdanningen på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, som har fått støtte til tre forprosjekter. Vi ønsker flere gode søknader fra både studenter og ansatte som mener de har en idé som kan kommersialiseres, uavhengig av hvilket fagmiljø de kommer fra, sier han.

Økte midler i 2022

Summen som ble tildelt i 2021 er totalt sett lavere enn tidligere år på grunn av et mindre tildelingsbudsjett.. I 2022 er Sparebank 1 Midt-Norge tilbake som samarbeidspartner, noe som gjør at NTNU Discovery igjen kan tilby å finansiere hovedprosjekter med inntil 1 millioner kroner.

– Budsjettet for tildelinger i 2022 er på 10,5 millioner kroner, og vi har ambisjoner om å øke dette ytterligere i tiden som kommer. Allerede ved utgangen av januar har vi tildelt 1 millioner kroner i 2022, sier Hassel.

Slik var fordelingen av prosjektstøtte til fakultet, institutter og klinikker i 2021:

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk: Totalt 9 prosjekter (1 543 000 kroner)

 • Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi: 2 prosjekter (450 000 kroner)
 • Institutt for teknisk kybernetikk: 2 prosjekter (400 000 kroner)
 • Institutt for datateknologi og informatikk: 2 prosjekter (258 500 kroner)
 • Institutt for elektroniske systemer: 2 prosjekter (235 000 kroner)
 • Institutt for vareproduksjon og byggteknikk: 1 prosjekt (200 000 kroner)

Fakultet for ingeniørvitenskap: Totalt 7 prosjekter (1 450 000 kroner)

 • Institutt for bygg- og miljøteknikk: 2 prosjekter (400 000 kroner)
 • Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk: 2 prosjekter (400 000 kroner)
 • Institutt for marin teknikk: 1 prosjekt (250 000 kroner)
 • Institutt for maskinteknikk og produksjon: 1 prosjekt (200 000 kroner)
 • Institutt for geovitenskap og petroleum: 1 prosjekt (200 000 kroner)

Fakultet for økonomi: Totalt 13 prosjekter (1 246 000 kroner)

 • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse: 8 prosjekter (775 000 kroner)
 • Institutt for internasjonal forretningsdrift: 6 prosjekter (471 000 kroner) [inkludert den som sto oppført med NV/IFF, antar den skal være på ØK/IIF]

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap: Totalt 3 prosjekter (600 000 kroner)

 • Institutt for lærerutdanning: 3 prosjekter (600 000 kroner)

Fakultet for medisin og helsevitenskap: Totalt 3 prosjekter (650 000 kroner)

 • Institutt for klinisk og molekylær medisin: 2 prosjekter (450 000 kroner)
 • St. Olavs hospital: 1 prosjekt (200 000 kroner)

Fakultet for naturvitenskap: Totalt 2 prosjekter (250 000 kroner)

 • Institutt for materialteknologi: 2 prosjekter (250 000 kroner)

Det humanistiske fakultet: Totalt 1 prosjekt (200 000 kroner)

 • Institutt for språk og litteratur: 1 prosjekt (200 000 kroner)

Helse Midt-Norge: Totalt 1 prosjekt, 250 000 kroner

 • St. Olavs hospital: 1 prosjekt, 250 000 kroner

Fakultet for arkitektur og design: Totalt 1 prosjekt, 200 000 kroner

 • Institutt for arkitektur og teknologi: 1 prosjekt, 200 000 kroner

Slik var fordelingen mellom de ulike type støtteordningene:

 • Forprosjekt ansatte: 11 prosjekter, totalt 2 160 000 kroner
 • Forprosjekt studenter: 14 prosjekter, totalt 909 500 kroner
 • Toppfinansiering Norges forskningsråd: 8 prosjekter, totalt 1 970 000 kroner

 

 

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre