Der ideene formes

feb 5, 2019

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: synlig.no

I 3.etasje i Kjemiblokk 1 på Gløshaugen sitter nærmere 30 «innovation managers» klare til å hjelpe, veilede og rettlede ansatte fra NTNU og Helse Midt-Norge som kommer innom med en god idé. Målet er å skape ny næring og innovative løsninger.

 

Blant de godt over 5000 ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge (HMN) er det ingen tvil om at det tenkes tanker, utvikles ideer og forskes frem løsninger som bør komme alle oss andre til gode. Til å hjelpe forskerne med å komme ut med de gode løsningene har vi NTNU Technology Transfer (TTO). NTNUs eget teknologikontor som bidrar med å transformere geniale ideer og revolusjonerende løsninger til kommersielle produkter og tjenester sammen med idéhaveren.

Siden 2003 har TTO mottatt 1776 store og små ideer på bordet. Fra disse har det kommet 140 spin-offs og 135 lisenser. I 2018 vurderte TTO rundt 150 ideer.
I jakten på de som bør tas videre har de møter med hver og en av oppfinnerne for å høre mer om ideen og for å teste om dette er noe som de har tror på. To viktige personer i denne prosessen er Maja A. Andersen og Camilla Jørås Larsen.

Vi er en organisasjon med temmelig flat struktur som jobber prosjektbasert, sier Maja A. Andersen som har jobbet 6,5 år i TTO. Hun er for tiden er Head of ideas, men går snart over i annen jobb. Camilla Jørås Larsen står klar til å ta over.

Begge to synes at TTO er en spennende plass å jobbe.  – Vi får lov til å jobbe med mennesker fra de mest spennende helse og teknologimiljøene i Norge, sier Maja A. Andersen. – Derfor består TTO av folk med svært forskjellig bakgrunn. Jeg er siviløkonom med en master of management, og sitter sammen med ingeniører innenfor ulike disipliner, mens andre er jurister, markedsførere eller har helt andre typer erfaring og utdanning.

– Jeg er faktisk utdannet kjemiingeniør, sier Camilla som har jobbet hos TTO i tre år etter å ha vært i det private næringsliv med fokus på olje og gass og fornybar energi. – Den store variasjonen betyr at vi har utfyllende kompetanse og det gjør det både interessant og morsomt å jobbe sammen.

Følelsen for suksess
– I fjor vurderte vi 150 ideer, alle kom inn med en god beskrivelse og vi har hatt møte med alle idehaverne for å gjøre oss opp en formening.

– Det kan være ganske kompliserte saker, innrømmer Maja. – Og vi klarer nok ikke alltid å forstå alle detaljene basert på selve idéinnmeldingen. Men mye blir oppklart i den første samtalen vi har med de som kommer med nye ideer. I første omgang må vi for eksempel avklare om NTNU/HMN eier IP og rettighetene til oppfinnelsen. Alle ideene vurderes etter de samme kriteriene, som i hovedsak er IP-styrke og kommersielt potensiale, sier Camilla.

Når vi har bestemt oss for å stase på en idé kommer ofte forprosjektmidlene fra NTNU Discovery til nytte. Med hjelp av disse midlene kan vi få verifisert teknologien og markedsbehovet. For eksempel ved å kjøre tester i en tredjeparts lab eller snakke med potensielle brukere av teknologien.

Folkene er viktigst
Jobben handler om teknologi og produkter, men først og fremst handler det om folk. – Når vi har trua på en idé er det vår oppgave å få gruppen til å samarbeide. De fleste gjør nemlig noe som de ikke har gjort før og de færreste har erfaring med å ta på seg «kommersbrillen» når de vurderer egne ideer og forskningsresultater, sier Maja.

– Vi jobber mot alle fagdisiplinene ved NTNU, samt aldersgrupper og fag. Og for det meste møter vi folk som er utrolig motiverte og brenner for ideen sin og ønsker å få det til, sier Camilla.

– Jeg setter stor pris på å få lov til å jobbe med noen som er i verdensklassen i det de holder på med, sier Maja. – Her kan vi være med på å bygge noe helt nytt basert på resultatet eller ideen de kommer med. Det er både spennende og utfordrende. Likevel er det ikke alltid vi kommer helt i mål.

Om å ikke lykkes
– For det hender jo at vi ikke lykkes eller finner ut at dette ikke er noe å gå videre med, sier Camilla Jørås Larsen. – Det er mye som skal klaffe for å komme i mål, ikke bare en stabil teknologi og et unikt produkt som løser reelle problemer. Det kan være alt fra markedssituasjonen, trender som skifter, finansmarkeder andre steder i verden som kan påvirke utfallet av det vi holder på med. Da er det om å snu det til å være en nyttig erfaring og ikke et nederlag.

Søkelyset på innovasjon har økt over hele NTNU og HMN den siste tiden. Noe ansettelsen av 15 nye innovasjonsledere vitner om. Dette håper Jørås Larsen også vil komme TTO til gode.

– Fagmiljøene endrer seg hele tiden, og det kommer nye folk til. Derfor håper vi de nye innovasjonslederne NTNU kan hjelpe oss med synlighet, samtidig som vi jobber aktivt med å oppsøke miljøer og øke kjennskapen til oss. Vi ønsker oss stadig flere gode ideer som vi kan hjelpe å voksne og få satt ut i livet gjennom kommersialisering, avslutter Larsen.

Fakta TTO:
NTNU Technology Transfer AS har som formål å kommersialisere forskningsresultat fra NTNU og Helse Midt-Norge, gjennom lisensiering eller etablering av nye selskaper.

Les mere på: www.ntnutto.no

 

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre