Byggebransjens klimahjelp

sep 27, 2021

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: infinitiv.no v/Erik Børseth

Byggebransjen er en av klimaverstingene. Den står i dag for 40 prosent av verdens klimagassutslipp og 40 prosent av energiforbruket. I tillegg skaper den 40 prosent av alt avfall på jorda. Her må det kraftig lut til.

Eirik Resch i byggegropa til det nye SiT-bygget som bl.a. skal huse helse- og sosialfagene ved NTNU.

Byggebransjen er Norges største fastlandsnæringer. Det er derfor mye å hente på at akkurat denne bransjen blir mer klimavennlig, men det er ikke gjort i en håndvending. Det vet Eirik Resch som har satt seg mål om å hjelpe bransjen til å ta de beste klima- og miljømessige valgene fra oppstart til ferdigstillelse av prosjektene – og dermed bidra til at vi når målene i Parisavtalen.  

Byggeindustrien møtes av stadig strengere miljø- og klimakrav fra myndighetene og fra oppdragsgivere. Et krav er forslag om at alle utbyggere må gjøre klimagassberegninger før man starter å bygge. Omstillingene de må gjennom er krevende. Det er ikke alltid åpenbart hvilke valg de skal gå for og hvordan de skal designe bygninger og gjennomføre hele prosessen for å oppnå klimavennlige resultater. Det gjelder ikke minst valg av materialer, som står for 11 prosent av de globale utslippene. I tillegg kommer transport, installasjoner og avfallshåndtering. Det er altså mange ting å tenke på. Eirik Resch vil løfte noen av disse bekymringene vekk fra planleggernes skuldre med sin webapplikasjon.

Jeg vil bidra til å gjøre det tids- og kostnadsbesparende for byggebransjen å bli mer klimavennlig, ved å gjøre disse valgene mer automatiserte og mindre manuelle enn i dag. Vi trenger fortsatt ekspertene som skal regne på dette, men programmet skal hjelpe dem med å gjøre det lettere å ta de beste valgene slik at de kan fokusere på oppgavene de er eksperter på og ha dette som et hjelpemiddel. 

 

Eirik Resch har studert både fysikk og industriell økologi, og prosjektet hans speiler helt klart et miljøengasjement.  – Jeg ønsker å bidra til at den næringa i verden som står for nesten halvparten av klimagassutslippene skal redusere disse så raskt og effektivt som mulig. Da må man ha stålkontroll på planleggings- og byggefasen, samt verdikjeden.

Et strålende utgangspunkt
Utgangspunktet for prosjektet er Ph.d. oppgaven han forsvarte i januar 2021. Der utviklet han metoder som gjør det mulig å vurdere klimagassutslipp fra byggematerialer. Forskningsfunnene danner nå grunnlaget i webapplikasjonen Reduzer som skal kalkulere klimagassutslipp fra bygninger og infrastrukturen.

– Skal vi nå målene i Parisavtalen, som vi har forpliktet oss til, er dette et av de aller viktigste fokusområdene våre, sier Eirik.  

– Målet mitt er å hjelpe de som jobber i næringa, arkitekter, ingeniører og utviklere, med å nå sine klimamål på en langt bedre måte enn i dag.

Programvaren er kompleks for å kunne ta høyde for en rekke usikkerheter, for det er store og sammensatte utfordringer vi står overfor. Å bygge hus, veier, broer og utvikle infrastruktur er utfordrende og krevende. I tillegg må det i årene fremover gjøres på den mest miljø- og klimavennlige måten.

Vurderinger av miljø og klimaavtrykk må starte allerede på idestadiet. Det tar Reduzer høyde for.

Fra start til mål
Programmet gjør det mulig å vurdere miljø- og klimaeffekt allerede fra ide og skissefasen; her snakker man om etasjer, størrelse og materialvalg. Det er her man har de beste mulighetene til å påvirke sluttresultatet.  Reduzer vil for eksempel kalkulere hvor de høyeste utslippene vil komme knyttet til valgene de gjør.

– Programmet vil gi råd om hvordan disse utslippene kan unngås eller gjøres mindre ved å vurdere ulike alternativer innen design for eksempel Så må arkitektene og ingeniørene igjen inn og se på dette og gjøre sine faglige vurderinger.  Tanken er at man bruker programmet gjennom hele byggefasen for å dokumentere utslippene både under og etter at bygget står ferdig. 

Fra forskning til produkt med Discovery

Eirik har fått midler fra Discovery til å teste ut den første versjonen av Reduzer.  

– Forprosjektstøtte fra Discovery har gitt meg en unik mulighet til å ta en ide ut i virkeligheten og gjøre forskningen min om til et produkt. Frem til nå har hovedfokuset vært på programvaren, så har jeg samtidig lært å starte selskap, og hente inn midler. I tillegg til støtten fra Discovery har jeg fått Kvalifiseringsmidler fra Forskningsrådet. Pengene kommer godt med for bl.a. å hente inn eksperthjelp innen programmeringen. Jeg samarbeider med NTNU TTO om alt det praktiske.

Eirik Resch har allerede etablert et samarbeid med næringen.

– Jeg har vært i mange og gode dialoger med framtidige brukere og har et panel med folk fra de store rådgivende ingeniørselskapene og totalentreprenører i Norge med på laget. De sier det er et behov i bransjen og det er et ønsket produkt. Og jeg bruker dette panelet aktivt for å komme med et så brukervennlig og nyttig verktøy som mulig, som bidrar til å redusere klimautslippene.

Planen er at Reduzer blir tatt i bruk av testkunder i løpet av året slik at programvaren kan lanseres og selges. – Det er heller noe jeg aldri har gjort før, sier Eirik Resch. Så det blir både spennende og interessant.

 

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre