App kartlegger alvorlighet av skade ved ulykke

des 11, 2019

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: Synlig.no v/Erik Børseth

De første som kommer til et ulykkessted, er ofte ikke helsepersonell. Det er kanskje deg og meg – helt vanlige folk. Utover å gi førstehjelp er det viktigste å få oversikt over antall skadde og hvem som er hardest skadd. Men kan og tørr vi det?

.

Med håp om å hjelpe de som kommer først til et ulykkessted har denne gjengen utviklet INSTA patch.  En «lapp» som kan overvåke tilstand og gi tilbakemelding. Fra venstre stipendiat Anette Skjervold, fra Institutt for klinisk og molekylær medisin, overlege Erlend Skraastad, lege Trond Nordseth og stipendiat Rosalie Zwiggelaar fra NTNU. Jens Henrik Norum og Nathalie Holme er også med i prosjektet, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Dessverre ser det ut som stress, ansvarsfølelse, frykt for å gjøre feil, og mangel på trening i slike situasjoner fører til at folk ikke gjør dette, selv om det kan bidra til å redde liv.

Men så kan vi gjøre en øvelse: Hva om det bare er å hente frem en liten «patch» (lapp) fra førstehjelpsskrinet, feste den på den skaddes bryst og slå på mobilen for å få oversikt over tilstanden til den skadde? Det vil si om personen har åpne luftveier, om vedkommende puster eller ikke og har god nok blodsirkulasjon. Ville man ha turt mer da?

Det tror lege Trond Nordseth. Som anestesilege ved Molde Sykehus og lege ved Akuttmedisinsk fagavdeling ved St. Olavs Hospital, har han erfaringer med alvorlige trafikkulykker og andre skadesituasjoner.  Han er en av initiativtagerne til INSTA patch, som altså er lappen med sensorteknologi som gjør det mulig å sjekke og overvåke den skadde for deg når den feste på brystet til den skadde.

Dette er Triage – en måte å vurdere hvem som har mest behov for hjelp ved f.eks. en bilulykke. Skjemaet er hentet fra Helsedirektoratets veileder og utarbeidet av Stiftelsen NorskLuftambulanse for kurset Tverrfaglig Akuttmedisinsk Samarbeid,TAS.

Orden i kaos
Triage er sortering av pasienter etter skadegrad i forbindelse med ulykker som involverer flere skadde. Pasientene inndeles i kategoriene: umiddelbar behandling, rask behandling og de som kan vente. Dette er allmenn kunnskap blant medisinsk personale, men ikke like kjent blant lekfolk. 

– Når man kommer til et skadested, er det stort sett ganske kaotisk. Dess mer du har å hjelpe deg med for å finne ut omfanget på skaden til folk, dess raskere går det og dess bedre er det for pasienten og helseteamet som skal overta, sier Nordseth som også jobber på Sea King redningshelikopter.

De som kommer først, bør altså starte med Triage systematisk om de har mulighet til det. Det er om å gjøre å sjekke hjertefrekvens og pustemønster for å avklare hvem som er hardest skadd. Informasjonen som kommer frem må nå frem til flest mulig av det medisinsk personale som blir involvert, slik at de vet det meste når de mottar pasienten. Dette håper vi at INSTA patch kan hjelpe til med, og dermed bidra til å redde liv ved å redusere unødvendige forsinkelser frem til den skadde kan motta livreddende behandling på sykehus.

En livreddende lapp
På sykehusene finnes det allerede i dag teknologi for å drive trådløs overvåking av syke og skadde. Teamet bak INSTA patch har bygget videre på tilgjengelig teknologi og vil utvikle en enkel, liten og brukervennlig «lapp» (patch) proppet med spesiallaget sensorteknologi. Denne sensor-lappen plasseres på brystet og registrerer de viktigste detaljene som kan leses av via mobiltelefonen. Går det som oppfinnerne håper vil informasjon overføres trådløst til sykehus eller ambulansen som er på vei. Slik får de en oversikt over kritisk skadde og kan planlegge hvem som skal evakueres først.  Annen hjelp kan da rekvireres til de som ikke er alvorlig skadd.

Et slikt hjelpemiddel kan også bidra til at ikke-medisinsk personale som kommer til ulykkesstedet vil føle seg mer trygge på at de kan utføre en Triage på en sikrere måte. 

Raskt ut på markedet
En hovedutfordring for oss er å utvikle noe som er driftssikkert over tid og som kan integreres med eksisterende tekniske løsninger for registrering av pasientdata, sier Nordseth. – Det som i dag benyttes på sykehus er trygt å bruke, men i liten grad testet utenfor sykehus. Og det er denne biten som nå skal utvikles videre med pengene fra NTNU Discovery.  – Vi har inngått avtale med en industripartner og håper å ha en prototype på bordet i løpet av et års tid. Og så vil det forhåpentligvis kunne gå raskt å få det ut på markedet. Teknologien prosjektet baserer seg på er allerede CE-godkjent og testet på sykehuspasienter, noe som er en stor fordel for prosjektet.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre