AHAB oppdager skadelige algeangrep i havet

sep 6, 2021

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: infinitiv.no

Da en svært skadelig algeoppblomstring fant sted langs norskekysten i 2019 var det ingen alarmklokker som ringte på forhånd. Denne utfordringen ønsker to forskere ved institutt for kybernetikk å løse ved hjelp av NTNU-utviklet satellitteknologi.

Joseph Garret og Sivert Bakken viser frem satellitten og kamerautstyret som skal overvåke havene. 

Den plutselige algeoppblomstringen traff Norge hardt og drepte mer enn åtte millioner laks og påførte næringa et tap på 2400 millioner kroner. Et system for overvåking kunne sannsynligvis ha redusert tap og skader.

– For 10 år siden eksisterte det faktisk et varslingssystem, sier Sivert Bakken, en av to forskere bak ideen. – Men på grunn av stadig sjeldnere utbrudd ble systemet tatt ned. Med kunnskapen vi nå har om klimaendringenes påvirkning på havene kan et slikt system komme til nytte langt oftere.

– Vi vet aldri når slike skadelige alger kommer, derfor trengs et alarmsystem som kan oppdage, overvåke og varsle. Nå ser vi på hvordan vi kan reaktivere dette systemet, sier Oddbjørn Rødsten, prosjektleder TTO.

NTNU-satellitt
Utgangspunktet er et satellittsystem utviklet ved NTNU som skal bidra til å forutse og varsle om skadelige algeoppblomstringer. Studenter og forskere ved institutt for kybernetikk, elektroniske systemer, maskinteknikk og produksjon, og SFF AMOS har siden 2017 utviklet et hyperspektralt kamera og Software for hyperspektral bildeframstilling. Det betyr at satellitten som er bygd for havobservasjoner kan fange oppblomstring av alger et eller annet sted i Norskehavet f.eks. og følge utviklingen samt hvilken spredning den har. Disse data danner så grunnlaget for varslene som kan sendes ut til oppdrettsnæringen i utsatte områder.

– Vi jobber også for at varsling av skadelige algeangrep kan innlemmes i eksisterende miljøovervåkningssystemer. En utfordring her er å faktisk se om algene er skadelige eller ikke, så det vil være behov for innhenting av vannprøver til analyse på et tidspunkt. Dette er noe vi må løse, sier Joseph Garret.

Midlene fra Discovery har blitt benyttet til å utvikle grunnstrukturen i den kommersielle teknologidelen. Vi har blant annet samlet inn data fra flere satellitter for å utvikle en god nok måte å analysere bildene på. Vi har også behov for tilbakemeldinger fra kunder på den kommersielle biten

Verst i utlandet
Teamet bak AHAB har både norsk og utenlands oppdrettsindustri i tankene når de nå har jobbet videre med teknologiutviklingen. Norge opplever ikke så alvorlige algeoppblomstring som Canada, Britisk Colombia og Chile. Disse områdene har skadelige algeangrep så å si hvert år. Mange norske oppdrettsselskap har også interesser i Canada og andre steder, og kanskje ser de at dette kan brukes der om ikke her i Norge. Likevel håper de at det vil være mulig å teste ut deler av systemet i Norge først.  

– Farmene blir større, de er lengre til havs og fisken blir mer eksponert i sjøen. Skjer det en oppblomstring, vil konsekvensene av et utbrudd bli mye større enn i dag, sier Sivert Bakken. Derfor tror vi at et system for varsling og oppfølging vil fungere godt i Norge.

– Vi må selvsagt vise at vi kan gjøre dette rent teknisk, og overbevise. Men vi må være ærlige å si at forretningsmodellen i dette prosjektet er litt kompleks og vi har ikke funnet helt et oppsett som fiskeoppdretterne vender tommelen opp for er og med på. Så dette jobber vi med, sier Rødsten. – Satellitten med teknologien som tar bildene vil forhåpentligvis skytes opp i desember 2021.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre