Foto av mottakere av hovedprosjekt-støtte 2022 med store gavesjekker
Mottakere av NTNU Discovery hovedprosjekt i 2022. Foto: Erik Børseth (Infinitiv)

Nye søknadsfrister for hovedprosjekt

18.01.23

Du kan straks søke om støtte til hovedprosjekt med inntil 1.000.000 kroner for ansatte og 300.000 for studenter. Søknadsfrist i 2023 er 1. mars og 15. september. 

Støtte til å gjennomføre et hovedprosjekt i NTNU Discovery er en fin mulighet til å videreutvikle idéen din.

Noen forutsetninger for å kunne søke støtte til å videreutvikle idéen din gjennom et hovedprosjekt:

  • Du må være ansatt ved NTNU eller Helse Midt-Norge eller være aktiv gradsstudent ved NTNU. 
  • Ansatte må ha meldt sin idé til NTNU Technology Transfer og fått en vurdering av immaterielle rettigheter (IPR). 
  • Studenter bør ha gjennomført et forprosjekt hos NTNU Discovery, og studenter med studiested Trondheim må ha mottatt finansiering fra Trønderenergibidraget gjennom SPARK*.
  • Prosjektet kan ikke være knyttet til eksisterende bedrift. 

Les mer om hvordan du kan søke støtte som ansatt eller som student. Søknadsskjemaer vil være klar om kort tid.

Andre nyheter

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Ta idéen din videre