Har du en idé

som du ikke klarer
å gi slipp på?

NTNU Discovery støtter gode prosjektideer fra ansatte og studenter ved NTNU/Helse Midt-Norge. Vi gir økonomisk støtte så tidlig i utviklingen at ingen andre er villige til å gå inn. Søk støtte hvis du har et forskningsresultat som skriker etter å bli tatt videre.

NB: Vi støtter kun prosjekter hvor det ikke er etablert bedrift enda.

Forprosjekt student

Forprosjekt gir mulighet til å verifisere, undersøke eller prototype for å minimere teknisk og kommersiell risiko.

Forprosjekt ansatt

Forprosjekt gir mulighet til å verifisere, undersøke eller prototype for å minimere teknisk og kommersiell risiko.

Hovedprosjekt

Det er mulighet for ansatte å søke inntil kr 1 000 000, og studenter inntil kr 300 000. Søknadsfristen i 2022 er 1. juni.

Kartlegging resultater 2011 – 2021

Junior Consulting (JrC) har blitt engasjert av NTNU Discovery for å oppdatere en rapport som ble utarbeidet i 2020. Rapporten sikter på å kartlegge resultatene til prosjektene som har mottatt finansiell støtte i perioden 2011 til 2021. Hensikten med rapporten er at NTNU Discovery og samarbeidspartnere skal kunne vurdere effektene av støtten som deles ut.

VEL BEVART

NYHET: Bevart fikk i juni 2022 kr. 1 000 031 fra Innovasjon Norge gjennom tilskuddsordningen STUD-ENT.

Munchs malerier. Stavkirker. Grunnlovsdokumentet. Åkerspennen. Osebergskipet. Vi har mye å ta vare på i dette landet. Teknologiselskapet Bevart med utspring fra NTNUs Entreprenørskole vil sikre vår store kulturarv med små sensorer og smart programvare.

Flere nyheter

Vel bevart

Munchs malerier. Stavkirker. Grunnlovsdokumentet. Åkerspennen. Osebergskipet. Vi har mye å ta vare på i dette landet. Teknologiselskapet Bevart med utspring fra NTNUs Entreprenørskole vil sikre vår store kulturarv med små sensorer og smart programvare.

Kreative brobyggere

Tett på studentene og tett på næringslivet. Da skapes innovasjon, vekstbedrifter og fornøyde studenter. Dette er grunnpilarene i «Ålesundmodellen».