Hardu en idé

som du ikke klarer
å gi slipp på?

Har du et forskningsresultat som skriker etter å bli tatt videre? Er du usikker på hvor god ideen din egentlig er, eller hva resultatet kan brukes til og mangler penger til å sjekke det ut?
NB: Vi støtter kun prosjekter hvor det ikke er etablert bedrift enda.

Årsrapport

NTNU Discovery

NTNU Discovery har gjennom åtte år vært fødselshjelper for gode ideer og forskningsresultater fra studenter og forskere ved NTNU og Helse Midt-Norge. I løpet av disse årene har vi bidratt til å stimulere og øke antall kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialiseringer. I denne rapporten ser vi på tallene fra 2011 – 2018, og vi skriver om flere av dem som har fått støtte de siste årene, men også om prosjekter som har gjort det bra og nådd langt. Mye takket være de første hundre tusen fra NTNU Discovery.

Hovedprosjekt

Les mer om muligheten for toppfinansiering

Forprosjekt Ansatt

Søknadsfrist:
Siste dag i månedene jan-mars-mai-juni-aug-okt-nov

Forprosjekt Student

Søknadsfrist:
Siste dag i månedene jan-mars-mai-juni-aug-okt-nov

UNIKT VEDLIKEHOLDSSYSTEM FOR MARITIM NÆRING

Et nytt selvlærende diagnose- og prognosesystem overvåker skipsmaskinene og gir maskinisten tidlige varsling dersom det oppstår avvik fra normaltilstand. Slik kan man fange opp endringer som skjer mellom fastsatte vedlikeholdsintervaller. For rederiene betyr det penger spart.

Veien videre

Bli kjent med

Vil lære verden å snakke

Sounds Good har blitt til Capeesh og satser på å bli den foretrukne digitale språklæreren tilpasset brukernes unike læringsbehov. I 2015 skrev vi om de to språkforskerne ved NTNU; professor Jacques Koreman og førsteamanuensis Olaf Husby, som med utgangspunkt i en database (CALST) utviklet et digitalt verktøy for trening av lytte- og uttaleferdigheter basert på brukerens morsmål.  Sammen med TTO fikk disse støtte fra NTNU Discovery for å videreutvikle et hjelpemiddel for lytte- og uttaletrening.

Les mer om veien dit.

FRA ROMFART TIL HAVTEKNOLOGI

Erik Dyrkoren er for mange kjent som en av oppfinnerne av undervannsdronen Blueye. Til tross for vellykka markedsføring og stor internasjonal oppmerksomhet valgte han å forlate undervannsmarkedet til fordel for en annen skute; selvgående miniferjer.

Les mer om veien dit.

Veien videre

Vil lære verden å snakke

Sounds Good har blitt til Capeesh og satser på å bli den foretrukne digitale språklæreren tilpasset brukernes unike læringsbehov. I 2015 skrev vi om de to språkforskerne ved NTNU; professor Jacques Koreman og førsteamanuensis Olaf Husby, som med utgangspunkt i en database (CALST) utviklet et digitalt verktøy for trening av lytte- og uttaleferdigheter basert på brukerens morsmål.  Sammen med TTO fikk disse støtte fra NTNU Discovery for å videreutvikle et hjelpemiddel for lytte- og uttaletrening.

Les mer om veien dit.

Bli kjent med

FRA ROMFART TIL HAVTEKNOLOGI

Erik Dyrkoren er for mange kjent som en av oppfinnerne av undervannsdronen Blueye. Til tross for vellykka markedsføring og stor internasjonal oppmerksomhet valgte han å forlate undervannsmarkedet til fordel for en annen skute; selvgående miniferjer.

Les mer om veien dit.

 

 

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Personvernerklæring

Brosjyrer og årsrapporter:

Årsrapporter