NTNU Discovery hovedprosjekt

 • Gi søknaden en kortfattet og beskrivende tittel

 • Prosjektbeskrivelsen som følger søknad om NTNU Discovery hovedprosjekt skal være på maksimalt 10 sider inkludert vedlegg. Wordskjema lastes ned fra nettsiden.

  Fylt ut wordskjema lastes opp her, NTNU Discovery, prodekan, prosjektleder og instituttleder vil da motta søknaden.
  Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 32 MB.
  • (ansvarlig for implementering og rapportering)
  • EPOST ADRESSER TIL FAKULTETENE
   • Fakultet for medisin og helsevitenskap:
    Brita.pukstad@ntnu.no
   • Fakultet for ingenørvitenskap:
    Forskning:
    sveinung.loset@ntnu.no
    Innovasjon:
    alenka.temeljotov-salaj@ntnu.no
   • Fakultet for naturvitenskap:
    catherine.t.nordgard@ntnu.no
   • Fakultet for arkitektur og design:
    oleanda@ntnu.no
   • Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk:
    ole-morten.midtgard@ntnu.no
   • Fakultet for økonomi:
    monica.rolfsen@ntnu.no
   • Det humanistiske fakultet:
    aurora.hoel@ntnu.no
   • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:
    jesper.petersen@ntnu.no
   • NTNU Vitenskapsmuseet:
    Solveig.bakken@ntnu.no
   • Helse Midt-Norge:
    Marit.Bratlie@helse-midt.no