NTNU Discovery forprosjekt

 • Gi søknaden en kortfattet og beskrivende tittel

 • Forprosjektsøknader til NTNU Discovery må fylles ut i wordskjema som kan lastes ned på nettsiden og skal ikke overskride 5 sider totalt inkludert vedlegg

  Fylt ut wordskjema lastes opp her, NTNU Discovery, prodekan, prosjektleder og instituttleder vil da motta søknaden.
  Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 32 MB.
  • (ansvarlig for implementering og rapportering)
  • EPOST ADRESSER TIL FAKULTETENE
   • Fakultet for medisin og helsevitenskap:
    Brita.pukstad@ntnu.no
   • Fakultet for ingenørvitenskap:
    Forskning:
    sveinung.loset@ntnu.no
    Innovasjon:
    alenka.temeljotov-salaj@ntnu.no
   • Fakultet for naturvitenskap:
    Eva.falch@ntnu.no
   • Fakultet for arkitektur og design:
    Casper.boks@ntnu.no
   • Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk:
    Kjell.sand@ntnu.no
   • Fakultet for økonomi:
    monica.rolfsen@ntnu.no
   • Det humanistiske fakultet:
    Bjorn.myskja@ntnu.no
   • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:
    Karoline.daugstad@ntnu.no
   • NTNU Vitenskapsmuseet:
    Solveig.bakken@ntnu.no
   • Helse Midt-Norge:
    Marit.Bratlie@helse-midt.no