NTNU Discovery forprosjekt

 • Gi søknaden en kortfattet og beskrivende tittel

 • Forprosjektsøknader til NTNU Discovery må fylles ut i wordskjema som kan lastes ned på nettsiden og skal ikke overskride 5 sider totalt inkludert vedlegg

  Fylt ut wordskjema lastes opp her, NTNU Discovery, prodekan, prosjektleder og instituttleder vil da motta søknaden.
  Dra og slipp filer her, eller
 • (ansvarlig for implementering og rapportering)
 • EPOST ADRESSER TIL FAKULTETENE
  • Fakultet for medisin og helsevitenskap:
   Brita.pukstad@ntnu.no
  • Fakultet for ingenørvitenskap:
   sveinung.loset@ntnu.no
  • Fakultet for naturvitenskap:
   Eva.falch@ntnu.no
  • Fakultet for arkitektur og design:
   Casper.boks@ntnu.no
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk:
   Kjell.sand@ntnu.no
  • Fakultet for økonomi:
   Monica.rolvsen@ntnu.no
  • Det humanistiske fakultet:
   Bjorn.myskja@ntnu.no
  • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:
   Karoline.daugstad@ntnu.no
  • NTNU Vitenskapsmuseet:
   Solveig.bakken@ntnu.no
  • Helse Midt-Norge:
   Marit.Bratlie@helse-midt.no