Har du en god idé?

– Søk støtte!

NTNU Discovery støtter gode prosjektideer fra ansatte og studenter ved NTNU/Helse Midt-Norge. Vi gir økonomisk støtte så tidlig i utviklingen at ingen andre er villige til å gå inn. Derfor er vårt bidrag viktig, slik at du som idéskaper kan få mulighet til å utvikle, bekrefte og kvalitetssikre det som gjør at du kan komme deg videre.

Støtteordningen vil trolig også hjelpe til med å øke kvaliteten på ideen din og gi den et godt puff fremover på utviklingsveien mot et produkt og/eller en bedrift.

Vi vet også at har du fått støtte fra NTNU Discovery så er sjansen stor for at andre også blar opp penger til deg.

Hvem kan søke?

Det er ulike søknadskrav til forprosjekt og hovedprosjekt fra ansatte ved NTNU og HelseMidt og til studenter ved NTNU. Klikk deg inn på det prosjektet som er relevant for deg.

– Forprosjekt, ansatte
– Forprosjekt, student
– Hovedprosjekt

Evaluering av søknader

Prosjektene evalueres av en  jury.

Juryen vurderer søknadene individuelt i vurderingsskjema basert på følgende vurderingskriterier:

 • Innovasjonsgrad
 • Markedspotensial
 • Team, prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
 • Intellectual property rights
 • Bidrag til måloppnåelse av FN sine bærekraftsmål

 

Hva kan man søke om støtte til?

 • Personal- og indirekte kostnader – lønnsmidler for å utføre den aktivitet som er nødvendig for utviklingen av ideen og som vil øke verdien på prosjektet.
 • Eksterne konsulenttjenester – kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra underleverandør eller andre utviklingstjenester, herunder innkjøp av ekstern FoU og andre eksterne konsulenttjenester
 • Utstyr og materialer – kostnader knyttet til kjøp av materialer og utstyr for produksjon av prototyp, nødvendig utstyr for laboratorietest og lignende
 • Leie av laboratorium – kostnader knyttet til leie av laboratorium eller tilsvarende fasiliteter
 • Patentkostnader – i hovedprosjekt kan det søkes om å få dekket patentkostnader
 • Andre kostnader – her føres direkte prosjektrelaterte kostnader som ikke faller inn under de øvrige punktene. Alle kostnader i dette punkt skal være direkte knyttet til å nå de kommersielle mål og må spesifiseres.

Hva kan man IKKE søke om støtte til?

NTNU Discovery støtter ikke forskningsaktiviteter og/eller utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter/tjenester. Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.

 

Forprosjekt Student

Søknadsfrist:
Siste dag i måneden, bortsett fra juli.

Forprosjekt Ansatt

Søknadsfrist:
Siste dag i måneden, bortsett fra juli.

HOVEDPROSJEKT

Søknadsfrist:
1. juni 2022

Hva støtter vi IKKE?

Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Brosjyrer og årsrapporter:

Årsrapporter

Personvernerklæring