Hardu en idé

som du ikke klarer
å gi slipp på?

Har du et forskningsresultat som skriker etter å bli tatt videre? Er du usikker på hvor god ideen din egentlig er, eller hva resultatet kan brukes til og mangler penger til å sjekke det ut?
NB: Vi støtter kun prosjekter hvor det ikke er etablert bedrift enda.

Prosjekter og nyheter

Kartlegging resultater 2011 – 2021

Kartlegging resultater 2011 – 2021

Junior Consulting (JrC) har blitt engasjert av NTNU Discovery for å oppdatere en rapport som ble utarbeidet i 2020. Rapporten sikter på å kartlegge resultatene til prosjektene som har mottatt finansiell støtte i perioden 2011 til 2021. Hensikten med rapporten er at NTNU Discovery og samarbeidspartnere skal kunne vurdere effektene av støtten som deles ut.

les mer
Kreative brobyggere

Kreative brobyggere

Tett på studentene og tett på næringslivet. Da skapes innovasjon, vekstbedrifter og fornøyde studenter. Dette er grunnpilarene i «Ålesundmodellen».

les mer
På idejakt i Ålesund

På idejakt i Ålesund

NTNU Discovery gir muligheter for både studentbedrifter og ansatte til å søke penger for å teste ut ideer og grundig undersøkelser.

les mer

Årsrapport

NTNU Discovery

NTNU Discovery har gjennom åtte år vært fødselshjelper for gode ideer og forskningsresultater fra studenter og forskere ved NTNU og Helse Midt-Norge. I løpet av disse årene har vi bidratt til å stimulere og øke antall kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialiseringer. I denne rapporten ser vi på tallene fra 2011 – 2018, og vi skriver om flere av dem som har fått støtte de siste årene, men også om prosjekter som har gjort det bra og nådd langt. Mye takket være de første hundre tusen fra NTNU Discovery.

Topp-
finansiering

Les mer om muligheten for toppfinansiering

Forprosjekt Ansatt

Søknadsfrist:
Siste dag i månedene jan-mars-mai-juni-aug-okt-nov

Forprosjekt Student

Søknadsfrist:
Siste dag i månedene jan-mars-mai-juni-aug-okt-nov

UNIKT VEDLIKEHOLDSSYSTEM FOR MARITIM NÆRING

Et nytt selvlærende diagnose- og prognosesystem overvåker skipsmaskinene og gir maskinisten tidlige varsling dersom det oppstår avvik fra normaltilstand. Slik kan man fange opp endringer som skjer mellom fastsatte vedlikeholdsintervaller. For rederiene betyr det penger spart.

Veien videre

Bli kjent med

Dit pilen peker -oppover

Det har gått i rakettfart for de tre oppfinnerne etter støtten fra NTNU Discovery i 2019. Ideen var en beregningsmodell av borestrengen under oljeboring.
«Ja, ka ska ein seia!» Oppfinner, forsker og førsteamanuensis, Sigve Hovda ser både glad og brydd ut. Kanskje litt sliten også. For det har gått unna! Heldigvis er han ikke alene.

Les mer om veien dit.

KREATIVE BROBYGGERE

Tett på studentene og tett på næringslivet. Da skapes innovasjon, vekstbedrifter og fornøyde studenter. Dette er grunnpilarene i «Ålesundmodellen». Hans Petter Hildre og Bjørn Magne Hatlø forteller om hvordan de jobber i Ålesund.

Les mer om veien dit.

Veien videre

Dit pilen peker -oppover

Det har gått i rakettfart for de tre oppfinnerne etter støtten fra NTNU Discovery i 2019. Ideen var en beregningsmodell av borestrengen under oljeboring.
«Ja, ka ska ein seia!» Oppfinner, forsker og førsteamanuensis, Sigve Hovda ser både glad og brydd ut. Kanskje litt sliten også. For det har gått unna! Heldigvis er han ikke alene.

Les mer om veien dit.

Bli kjent med

KREATIVE BROBYGGERE

Tett på studentene og tett på næringslivet. Da skapes innovasjon, vekstbedrifter og fornøyde studenter. Dette er grunnpilarene i «Ålesundmodellen». Hans Petter Hildre og Bjørn Magne Hatlø forteller om hvordan de jobber i Ålesund.

Les mer om veien dit.

 

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Brosjyrer og årsrapporter:

Årsrapporter

Personvernerklæring