Forprosjekt ansatte

Formålet med forprosjekt er å etablere en basis for videreutvikling av en idé som kan lede til finansiering av hovedprosjekt i Discovery eller andre finansieringsordninger. Forprosjekt gir mulighet til å verifisere, undersøke eller prototype for å minimere teknisk og kommersiell risiko. Forprosjekt kan søke om inntil NOK 200.000 for ansattprosjekt og NOK 75.000 for studentprosjekt. Forprosjekt har en tidsramme på maksimalt 6 måneder og etableres som internprosjekt under Institutt/Klinikk. Prosjektansvarlig er ansatt ved instituttet og er administrativ ansvarlig for prosjektet og prosjektleder er ansvarlig for implementering og rapportering.

Søknadsfrister:
Månedlig (siste dag i hver mnd, søknader behandles ikke i juli)
Søknader sendes inn på denne siden ntnudiscovery.no/sok-forprosjekt/

Forprosjekt søknadskrav:

  • Idehaver(e) må være ansatt ved NTNU/HMN og Institutt/fakultet/klinikk må akseptere og bekrefte søknaden (bekreftes ved signatur på søknad av Prodekan/Klinikksjef)
  • Prosjektet må ha levert DOFI til NTNU TTO, søknaden må inneholde en kort vurdering av IPR fra TTO.
  • Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.
  • Søknaden må leveres i søknadsskjema for NTNU Discovery Forprosjekt Ansatt

Evaluering av søknader

Forprosjektene evalueres av en jury.

Juryen vurderer søknadene individuelt i vurderingsskjema basert på følgende kriterier:

  • Innovasjonsgrad
  • Markedspotensial
  • Team, prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
  • Intellectual property rights
  • Bidrag til måloppnåelse av FN sine bærekraftsmål

 

Hva finansieres av NTNU Discovery:


Lønn og indirekte utgifter: Personalkostnader for å dekke nødvendige aktiviteter for konseptutvikling og verdiøkning av prosjektet.
NTNU Discovery kan dekke lønnet permisjon for ansatte ved HMN/NTNU for bidrag til prosjektet.

Konsulenttjenester: Kostnader assosiert med kjøp av tjenester fra underleverandører eller andre utviklingstjenester, inkludert eksterne FoU- og konsulenttjenester

Materialer og utstyr: Kostnader assosiert med innkjøp av materialer og utstyr til produksjon av prototyper, nødvendig utstyr for laboratorietester e.l

Kostnader ved laboratoriebruk: Kostnader assosiert med laboratorieleie og bruk eller kostnader assosiert med leie av tilsvarende arealer.

Patentkostnader: Forprosjekt dekker ikke patenteringskostnader, hovedprosjekt kan inkludere patenteringskostnader.

Andre kostnader: Alle kostnader som ikke passer inn under overnevnte kategorier skal spesifiseres og må være direkte knyttet til prosjektets kommersialiseringsmål for å dekkes av NTNU Discovery.

NTNU Discovery dekker IKKE:
Grunnforskning, utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, utviklingskostnader for bedrifter.

HUSK!

Du/dere må ha levert DOFI til NTNU TTO før dere søker NTNU Discovery-midler.
Det kan du gjøre her.

Hva støtter vi IKKE?

Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.

Signering

Husk at du må få søknaden signert av Prodekan, for å bekrefte at søknaden er akseptert ved Institutt/fakultet/klinikk.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Brosjyrer og årsrapporter:

Årsrapporter

Personvernerklæring