Projects 2018

News, Project 2018, English

Extracting large objects from the stomach

Tekst: Anne-Lise Aakervik Foto: synlig.noExperiences from the Department of Gastric Surgery at St. Olav's Hospital led surgeons Ystgaard, Storli and Rekstad to develop a new instrument that makes it easier to extract knives, forks and other large objects patients...

News, Project 2018, English

Driverless across the canal

Tekst: Anne-Lise Aakervik Foto: synlig.no A small boat is quietly flitting around Trondheim’s harbour basin. The world’s first self-driving bike and passenger ferry is currently being tested.  The boat’s name is milliAmpère. It’s electric and should put off...

News, Project 2018, English

Recycling quartz crucibles

Tekst: Anne-Lise Aakervik Foto: synlig.no A new process makes it possible to recycle the quartz crucibles used in the casting of silicon for the solar panel industry. Today, these often end up in landfills. The method makes it possible to extract high-purity quartz...

News, Project 2018, English

Consumer technology to monitor patients

Tekst: Anne-Lise AakervikFoto: synlig.no Teknologi fra pulsbelter og fitnessarmbånd gjør det mulig å overvåke pasienter kontinuerlig. Og frigjøre tid for travle sykepleiere. The team behind this invention consists of four NTNU students who want to do make a...

 

Kontakt:
Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel , rom 009

 

Personvernerklæring

FORPROSJEKT
For å stimulere til økt nyskapingsaktivitet vil NTNU Discovery som tidligere tildele forprosjekter på inntil 200.000 kroner for ansatte og 75.000 kroner  for studenter og med løpende søknadsfrist, behandling og tildeling i 2021.  Mer informasjon om dette finnes på www.ntnudiscovery.no

TOPPFINANSIERING – MILEPÆL

Forskningsrådet har gitt NTNU tilbakemelding om at de ønsker flere søknader til Milepælsprosjekter, som er et av NFRs viktigste tidligfase kommersialiseringsvirkemidler:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/milepalsprosjekt--kommersialisering-fra-offentlig-finansiert-forskning/.

For å stimulere flere fagmiljø til å søke Forskningsrådets virkemiddel «Milepælsprosjekt i tidlig fase prosjektutvikling» vil NTNU Discovery, som et alternativ til Hovedprosjekt for 2021 tilby toppfinansiering til prosjekter som oppnår finansiering av Milepælsprosjekt Forskningsrådet

 Milepælsprosjekter i NFR har prosjektramme 200-500.000,- NOK per prosjekt og NTNU Discovery vil tildele 250.000 kr til prosjekter som oppnår finansiering av Milepælsprosjekt fra Forskningsrådet.

Midlene skal brukes for å sikre kontinuitet i prosjektutviklingen og som mellomfinansiering før videre prosjektfinansiering (for eksempel verifiseringsprosjekt i Forskningsrådet) oppnås.

Begge ordningene behandles løpende innenfor en totalramme på 8.000.000 kr.