Classroom chemistry

Classroom chemistry

Unni Eikeseth og Annette Lykknes bak en modell av periodesystemet laget av William Crookes i 1898. Modellen er laget av studenter i emnet Episoder fra naturvitenskapens historie høsten 2019 i samarbeid med finmekanisk verksted ved Fakultet for naturvitenskap....
Blockchain creates trust

Blockchain creates trust

Blockchain creates trust Tekst og foto: infinitiv.no NTNU researchers behind the service VerifyMed will use the cryptocurrency technology blockchain to confirm that the doctor who treats you online has the expertise you need. More often we go outside doctors’...