Consumer technology to monitor patients

Consumer technology to monitor patients

Consumer technology to monitor patients Tekst: Anne-Lise AakervikFoto: synlig.no Teknologi fra pulsbelter og fitnessarmbånd gjør det mulig å overvåke pasienter kontinuerlig. Og frigjøre tid for travle sykepleiere. The team behind this invention consists of four NTNU...