Hardu en idé

som du ikke klarer
å gi slipp på?

Har du et forskningsresultat som skriker etter å bli tatt videre? Er du usikker på hvor god ideen din egentlig er, eller hva resultatet kan brukes til og mangler penger til å sjekke det ut?
NB: Vi støtter kun prosjekter hvor det ikke er etablert bedrift enda.

Søknader

til NTNU Discovery

Hva har formen på en uglevinge, et protein mot hjerneslag og plutselig algeoppblomstring med hverandre å gjøre? Jo, de er sentrale punkter i søknadene som ble presentert for juryen til NTNU Discovery i mars 2020.

Hovedprosjekt

Søknadsfrist:
15. september
28. februar

Forprosjekt Ansatt

Søknadsfrist:
Siste dag i månedene jan-mars-mai-juni-aug-okt-nov

Forprosjekt Student

Søknadsfrist:
Siste dag i månedene jan-mars-mai-juni-aug-okt-nov

UTVIKLING OG RESULTATER
PROSJEKTPORTEFØLJE 2011-2018

Junior Consulting (JrC) har blitt engasjert av NTNU Discovery for å kartlegge resultatene til prosjektene som har mottatt finansiell støtte i perioden 2011 til 2018. Hensikten med rapporten er at NTNU Discovery og deres samarbeidspartnere skal kunne vurdere effektene av støtten som deles ut.

Rapporten er basert på uavhengige analyser utarbeidet av konsulenter ansatt i Junior Consulting. Data om prosjektene er hentet fra NTNU Discovery, samtaler med ansatte i prosjektene og/eller offentlige kilder. Finansiell data er hentet fra offentlige kilder. Vi har gjort vårt beste for å sikre at analysene og dataen i rapporten er i samsvar med fakta og oppdatert per datering av rapporten. Junior Consulting tar ansvar for eventuelle feil i data og /eller analyser.

Veien videre

Bli kjent med

Vil lære verden å snakke

Sounds Good har blitt til Capeesh og satser på å bli den foretrukne digitale språklæreren tilpasset brukernes unike læringsbehov. I 2015 skrev vi om de to språkforskerne ved NTNU; professor Jacques Koreman og førsteamanuensis Olaf Husby, som med utgangspunkt i en database (CALST) utviklet et digitalt verktøy for trening av lytte- og uttaleferdigheter basert på brukerens morsmål.  Sammen med TTO fikk disse støtte fra NTNU Discovery for å videreutvikle et hjelpemiddel for lytte- og uttaletrening.

Les mer om veien dit.

Nyskaping: Det handler mest om folk

Etter åtte år som leder av juryen mønstrer Oddvar Aaserud av Discovery skuta. Nå mønstrer et nytt mannskap på og tar det videre.

Les mer om veien dit.

Veien videre

Vil lære verden å snakke

Sounds Good har blitt til Capeesh og satser på å bli den foretrukne digitale språklæreren tilpasset brukernes unike læringsbehov. I 2015 skrev vi om de to språkforskerne ved NTNU; professor Jacques Koreman og førsteamanuensis Olaf Husby, som med utgangspunkt i en database (CALST) utviklet et digitalt verktøy for trening av lytte- og uttaleferdigheter basert på brukerens morsmål.  Sammen med TTO fikk disse støtte fra NTNU Discovery for å videreutvikle et hjelpemiddel for lytte- og uttaletrening.

Les mer om veien dit.

Bli kjent med

Nyskaping: Det handler mest om folk

Etter åtte år som leder av juryen mønstrer Oddvar Aaserud av Discovery skuta. Nå mønstrer et nytt mannskap på og tar det videre.

Les mer om veien dit.

 

 

Kontakt:
Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel , rom 009

 

Personvernerklæring